Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Puteți comenta motivele suspendării AOC a Just Us Air?

Urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată la AACR sub numarul 5407/ 02 martie 2021, vă informăm că în data de 1 martie 2021 Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a suspendat Certificatul de Operator Aerian deținut de Just-Us Air SRL, la solicitarea acestuia.

Deciziile de limitare, suspendare sau revocare a Certificatelor de operator aerian (AOC) emise de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română se bazează pe prevederile art. ARO.GEN.300 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 cu toate modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că AACR este obligată să respecte confidențialitatea informațiilor și documentelor obținute în desfășurarea activităților de supraveghere a operatorilor aerieni români, pentru mai multe detalii referitoare la decizia operatorului aerian Just-Us Air SRL de a solicita suspendarea AOC, vă recomandăm să vă adresați direct organizației în cauză.

Last update: 05/03/2021, 10:15:53