Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Ordin nr. 1280/2021 din 30 septembrie 2021

 

Ordinul nr. 1.280/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

 

În vigoare de la 27 noiembrie 2021

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1029 din 28 octombrie 2021. Formă aplicabilă la 27 noiembrie 2021.

 

    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian şi ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, 

 

    ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar, emite următorul ordin: 

 

   Art. I. -   Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La capitolul 1 "Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni" litera A "Tarife", la poziţia 1.1.1.2.2.3, după litera g) se introduc unsprezece noi litere, literele h)-r), cu următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "1.1.1.2.2.3 Autorizări speciale: euro/tip de aeronavă    
  . . .        
  h) Operaţiuni cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (NVIS)   880 la emiterea AOC
  i) Operaţiuni cu avioane monomotor cu turbină pe timp de noapte sau în condiţii meteorologice de zbor instrumental (SET-IMC)   1.100 la emiterea AOC
  j) Operaţiuni cu încărcături speciale efectuate cu elicopterul (HHO)   880 la emiterea AOC
  k) Operaţiuni de servicii medicale de urgenţă cu elicopterul (HEMS)   1.100 la emiterea AOC
  l) Operaţiuni deasupra mării cu elicoptere (HOFO)   880 la emiterea AOC
  m) Operaţiuni de apropiere rapidă (Steep approach)   440 la emiterea AOC
  n) Utilizarea documentaţiei de zbor în format electronic (EFB)   880 la emiterea AOC
  o) Operaţiuni cu elicopterul în mediul ostil (HHE)   880 la emiterea AOC
  p) Operaţiuni cu elicopterul fără capacitatea de a asigura o aterizare forţată în condiţii de siguranţă pe parcursul fazelor de decolare şi aterizare (HSFL)   880 la emiterea AOC
  q) Operaţiuni cu avioane către un aerodrom izolat   880 la emiterea AOC
  r) Aprobarea de a desfăşura cursul de pregătire şi examenele care trebuie susţinute de solicitanţii unui atestat de membru al echipajului de cabină, în conformitate cu anexa V (partea CC) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei   3.850 la emiterea AOC"

 

   2. La capitolul 1 "Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni" litera A "Tarife", poziţia 1.1.2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "1.1.2.3 Modificarea autorizărilor speciale euro/tip de aeronavă    
  a) Operaţiuni cu vizibilitate redusă (LVO)   500 la emiterea AOC
  b) Operaţiuni în condiţii cu specificaţii minime de performanţe de navigaţie (MNPS)   350 la emiterea AOC
  c) Operaţiuni pe rază extinsă cu avioane cu două motoare (ETOPS)   750 la emiterea AOC
  d) Operaţiuni de navigaţie aeriană Basic/Precision (BRNAV/PRNAV)   350 la emiterea AOC
  e) Operaţiuni în spaţiu aerian delimitat cu minimă de separare verticală redusă (RVSM)   350 la emiterea AOC
  f) Operaţiuni în zone cu altimetrie metrică   50 la emiterea AOC
  g) Transportul aerian al bunurilor periculoase   750 la emiterea AOC
  h) Operaţiuni cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (NVIS)   880 la emiterea AOC
  i) Operaţiuni cu avioane monomotor cu turbină pe timp de noapte sau în condiţii meteorologice de zbor instrumental (SET-IMC)   1.100 la emiterea AOC
  j) Operaţiuni cu încărcături speciale efectuate cu elicopterul (HHO)   880 la emiterea AOC
  k) Operaţiuni de servicii medicale de urgenţă cu elicopterul (HEMS)   1.100 la emiterea AOC
  l) Operaţiuni deasupra mării cu elicoptere (HOFO)   880 la emiterea AOC
  m) Operaţiuni de apropiere rapidă (Steep approach)   440 la emiterea AOC
  n) Utilizarea documentaţiei de zbor în format electronic (EFB)   880 la emiterea AOC
  o) Operaţiuni cu elicopterul în mediul ostil (HHE)   880 la emiterea AOC
  p) Operaţiuni cu elicopterul fără capacitatea de a asigura o aterizare forţată în condiţii de siguranţă pe parcursul fazelor de decolare şi aterizare (HSFL)   880 la emiterea AOC
  q) Operaţiuni cu avioane către un aerodrom izolat   880 la emiterea AOC
  r) Aprobarea de a desfăşura cursul de pregătire şi examenele care trebuie susţinute de solicitanţii unui atestat de membru al echipajului de cabină, în conformitate cu anexa V (partea CC) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei   3.850 la emiterea AOC"

 

   3. La capitolul 1 "Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni" litera A "Tarife", poziţia 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "1.4 Operaţiuni de aviaţie generală efectuate cu aeronave complexe motorizate/operaţiuni necomerciale cu aeronave complexe motorizate      
  1.4.1 Operaţiuni de aviaţie generală cu aeronave care nu deţin certificat de tip EASA      
  1.4.1.1 Aprobare iniţială euro/tip aeronavă 500 la depunerea cererii
  1.4.1.2 Modificare aprobare constând în persoana responsabilă euro/schimbare 150 la depunerea cererii
  1.4.1.3 Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de acelaşi tip euro/aeronavă 50 la depunerea cererii
  1.4.1.4 Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de alt tip euro/tip aeronavă 250 la depunerea cererii
  1.4.1.5 Acordare/modificare aprobări specifice     (se aplică tariful prevăzut la poziţia A.1.1.1.2.2.3)
  1.4.1.6 Supravegherea continuă a siguranţei operării euro/an/tip aeronavă 300 euro/an/tip aeronavă Lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea.
Tariful minim aplicabil se plăteşte până la sfârşitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul de certificare.
  1.4.2 Operaţiuni necomerciale cu aeronave complexe motorizate care deţin certificat de tip EASA (NCC)      
  1.4.2.1 Confirmarea declaraţiei şi includerea în programul de supraveghere euro/aeronavă 550 la depunerea declaraţiei
  1.4.2.2 Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de acelaşi tip euro/aeronavă 275 la depunerea declaraţiei
  1.4.2.3 Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de alt tip euro/aeronavă 495 la depunerea declaraţiei
  1.4.2.4 Acordare/modificare aprobări specifice     (se aplică tariful prevăzut la poziţia A.1.1.1.2.2.3)
  1.4.2.5 Supravegherea continuă a siguranţei operării euro/an/tip aeronavă 300 euro/an/tip aeronavă) Lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea.
Tariful minim aplicabil se plăteşte până la sfârşitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul."

 

   4. La capitolul 1 "Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni" litera A "Tarife", după poziţia 1.4 se introduce o nouă poziţie tarifară, poziţia 1.5, cu următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "1.5 Operaţiuni aeriene specializate comerciale euro/aeronavă    
  1.5.1 Confirmarea declaraţiei şi includere în programul de supraveghere   550 la depunerea declaraţiei
  1.5.2 Confirmare modificare declaraţie prin includerea unei aeronave de acelaşi tip   275 la depunerea declaraţiei
  1.5.3 Confirmare modificare declaraţie prin includerea unei aeronave de alt tip   495 la depunerea declaraţiei
  1.5.4 Confirmare modificare declaraţie prin introducerea de noi tipuri de operaţiuni aeriene specializate comerciale   110 la depunerea declaraţiei
  1.5.5 Emitere autorizaţie iniţială pentru operaţiuni specializate comerciale cu risc ridicat   550 la depunerea declaraţiei
  1.5.6 Modificare autorizaţie pentru operaţiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin includerea unei aeronave de acelaşi tip   275 la depunerea declaraţiei
  1.5.7 Modificare autorizaţie pentru operaţiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin includerea unei aeronave de alt tip   550 la depunerea declaraţiei
  1.5.8 Modificare autorizaţie pentru operaţiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin introducerea de noi tipuri de operaţiuni aeriene   550 la depunerea declaraţiei
  1.5.9 Evaluarea documentaţiei aferente operaţiunilor specializate comerciale transfrontaliere în vederea emiterii autorizaţiei pentru operaţiuni specializate comerciale cu risc ridicat   385 la depunerea declaraţiei
  1.5.10 Supravegherea continuă a siguranţei operării euro/an/tip aeronavă 300 euro/an/tip aeronavă Lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea.
Tariful minim aplicabil se plăteşte până la sfârşitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul de certificare."

 

   5. La capitolul 1 "Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni" litera B "Condiţii de aplicare", punctele 3, 7, 8, 10, 11 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    3. În cazul operatorilor care solicită utilizarea de aeronave de un tip, o serie sau un model care nu a mai fost înmatriculat în România până la data depunerii cererii de autorizare, pentru emiterea certificatului respectiv, solicitantul trebuie să asigure condiţiile şi finanţarea necesare pentru respectarea prevederilor procedurii privind certificarea aeronavelor importate prin cumpărare sau închiriate în «dry lease» şi pentru pregătirea personalului de supraveghere al Autorităţii Aeronautice Civile Române, denumită în continuare AACR, pe baza unui program întocmit de furnizor. De asemenea, pe cheltuiala sa, solicitantul va furniza AACR un set complet al documentaţiei tehnice privind descrierea, exploatarea, întreţinerea şi asigurarea continuităţii navigabilităţii aeronavei respective. 
    . . . . . . . . . . 
   7. Tarifele stabilite pentru supraveghere la poziţiile A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.2.4, A.1.3, A.1.4 şi A.1.5 vor fi aplicate tuturor tipurilor de aeronave pe care operatorul le are înscrise în documentul de certificare/autorizare. În cazul în care un operator este abilitat să efectueze mai multe tipuri de activităţi (transport aerian public, lucru aerian etc.), tariful pentru supraveghere se va obţine prin cumularea tarifelor corespunzătoare fiecărei activităţi. 
   8. Prelungirea valabilităţii autorizării operatorilor aerieni se face în baza supravegherii continue efectuate de către AACR şi în condiţiile achitării tarifelor corespunzătoare de către operatori pentru această activitate. 
    . . . . . . . . . . 
   10. În tarifele percepute conform poziţiei A.1.1.4.2, «un pasager per kilometru zburat» se consideră efectuat când un pasager este transportat de operatorul aerian român un kilometru. Calcularea «pasagerilor per kilometri zburaţi» se efectuează prin însumarea produselor obţinute prin multiplicarea numărului pasagerilor plătitori transportaţi în fiecare tronson de zbor cu lungimea tronsonului (în km). Rezultatul final raportat este egal cu numărul lunar de kilometri parcurşi de toţi pasagerii transportaţi. 
   11. Tarifele achitate în avans pentru operaţiuni de evaluare care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din vina solicitantului sau la cererea solicitantului, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, se reţin în cotă-parte cu prestaţia executată. Partea de tarif reţinută la AACR se determină în funcţie de orele de manoperă consumate şi tariful pe ora de consultanţă. 
    . . . . . . . . . . 
   14. Tarifele indicate la poziţia A.1.4 nu se aplică operatorilor aerieni aflaţi sub incidenţa prevederilor art. ORO. AOC.125 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare." 
   6. La capitolul 1 "Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni" litera B "Condiţii de aplicare", după punctul 14 se introduc două noi puncte, punctele 15 şi 16, cu următorul cuprins: 
    15. Tariful prevăzut la poziţia A.1.2.6 se aplică pentru persoanele manageriale care necesită acceptare în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile. În cazul în care procesul de acceptare se desfăşoară pentru două sau mai multe persoane simultan, tariful se percepe o singură dată. 
   16. Tarifele minime anuale prevăzute la poziţiile A.1.1.4.1, A.1.2.4.1, A.1.4.1.6, A.1.4.2.5, A.1.5.10 se plătesc chiar dacă operatorul aerian nu a efectuat cu aeronava în cauză nicio oră de zbor sau cuantumul orelor de zbor nu depăşeşte valoarea minimă anuală. 
   NOTĂ:  
    Pentru tarifele prevăzute la poziţiile 1.1.1.2.2.3 [literele h)-q)], 1.5.1-1.5.9 se aplică o reducere de 50% din valoarea tarifului în cazul cererilor depuse până la data de 31.12.2021." 
   7. La capitolul 2 "Certificarea de navigabilitate a aeronavelor" litera A "Tarife", poziţiile 2.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.2, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.3.2, 2.3.3 şi 2.13 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "2.1 Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilităţii (CEN)     la depunerea cererii
  . . . . . . . . . .
  2.1.1.2 Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg euro/aeronavă 600  
  2.1.1.3 Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg euro/aeronavă 1.100  
  2.1.1.4 Aeronave manageriate de organizaţii CAMO/CAO cu sediul în ţări terţe euro/aeronavă 4.000  
  . . . . . . . . . .
  2.1.2 Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilităţii EASA Form 15 pe baza recomandării unei organizaţii autorizate euro/aeronavă 250  
  . . . . . . . . . .
  2.2.1.2 Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg euro/aeronavă 300  
  2.2.1.3 Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg euro/aeronavă 450  
  . . . . . . . . . .
  2.2.2.2 Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg euro/aeronavă 700  
  2.2.2.3 Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg euro/aeronavă 1.400  
  . . . . . . . . . .
  2.2.3.2 Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg euro/aeronavă 250  
  2.2.3.3 Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg euro/aeronavă 350  
  . . . . . . . . . .
  2.3.2 Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg euro/aeronavă 300  
  2.3.3 Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg euro/aeronavă 450  
  . . . . . . . . . .
  2.13 Alocare coduri ELT (emiţător de localizare în caz de urgenţă)/transponder euro/cod 30 la depunerea cererii"

 

   8. La capitolul 2 "Certificarea de navigabilitate a aeronavelor" litera A "Tarife", poziţiile 2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.2.4, 2.2.2.5, 2.2.2.6, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.6, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.8.5 şi 2.10.4 se abrogă. 
   9. La capitolul 2 "Certificarea de navigabilitate a aeronavelor" litera B "Condiţii de aplicare", punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    3. Tariful pentru analiza unui program de întreţinere pentru o aeronavă prevăzut la poziţia A.2.12 nu se percepe în cazul organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii autorizate de către AACR, fiind inclus în sumele plătite pentru activitatea de supraveghere." 
   10. La capitolul 3 "Înmatricularea aeronavelor şi înscrierea menţiunilor în registrul foilor de sarcini" litera A "Tarife", după poziţia 3.8 se introduce o nouă poziţie, poziţia 3.9, cu următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "3.9 Emitere documente în regim de urgenţă euro/solicitare 200% faţă de tariful normal la depunerea cererii"

 

   11. La capitolul 3 "Înmatricularea aeronavelor şi înscrierea menţiunilor în registrul foilor de sarcini" litera B "Condiţii de aplicare", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    1. Prin eliberarea în regim de urgenţă a unuia din documentele menţionate în prezentul capitol se înţelege finalizarea întregului proces administrativ în maximum două zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. În baza unor motive bine întemeiate, AACR îşi rezervă dreptul de a refuza emiterea în regim de urgenţă a documentelor menţionate în prezentul capitol." 
   12. La capitolul 4 "Autorizări pentru procese speciale" litera A "Tarife", după poziţia 4.1.4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4.1.5, cu următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "4.1.5 Emitere duplicat după documentele de autorizare euro 20 la depunerea cererii"

 

   13. La capitolul 4 "Autorizări pentru procese speciale" litera A "Tarife", poziţiile 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.3, 4.2.4, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 şi 4.3.5 se abrogă. 
   14. La capitolul 4 "Autorizări pentru procese speciale" litera B "Condiţii de aplicare", punctul 3 se abrogă. 
   15. La capitolul 5 "Autorizarea organizaţiilor de producţie pentru aeronautica civilă" litera A "Tarife", poziţiile 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 şi 5.7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "5.1 Investigaţii în cadrul proceselor de autorizare iniţială în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea A şi B, subpartea G
euro - ora
de investigaţie/ auditor
45 (minimum
1.500 euro)
la depunerea cererii şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.1
  . . . . . . . . . .
  5.2 Investigaţii în cadrul proceselor de aprobare a modificărilor semnificative apărute în cadrul organizaţiei în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea A şi B, subpartea G      
  5.2.1 Aprobarea modificărilor semnificative (definite prin 21A.153) referitoare la termenii autorizării, respectiv modificarea amplasamentului (definită prin 21A.148) euro/ora
de investigaţie/ auditor
45 (minimum
1.000 euro)
conform pct. B.2.1
  5.2.2 Aprobarea modificărilor semnificative definite prin 21A.147 euro/ora
de investigaţie/ auditor
45 euro conform pct. B.2.1
  5.3 Investigaţii în cadrul proceselor de supraveghere continuă pentru menţinerea condiţiilor de autorizare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea A şi B, subpartea G euro - ora
de investigaţie/ auditor
45 (minimum
1.500 euro/an)
la începutul anului calendaristic şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.2
  . . . . . . . . . .
  5.4 Investigaţii în cadrul proceselor de aprobare a condiţiilor desfăşurării activităţii de producţie fără autorizare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea A şi B, subpartea F euro/ora
de investigaţie/ auditor
45 (minimum
1.000 euro/anual)
la depunerea cererii şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.1 şi B.3
  5.5 Investigaţii în cadrul proceselor de aprobare a modificării termenilor conţinuţi în scrisoarea de aprobare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea A, subpartea F euro/ora
de investigaţie/ auditor
45 (minimum
500 euro)
la depunerea cererii şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.1 şi B.3
  5.6. Investigaţii în cadrul proceselor de menţinere a valabilităţii unei scrisori de aprobare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea A şi B, subpartea F euro/ora
de investigaţie/ auditor
45 (minimum
1.000 euro)
la începutul perioadei de valabilitate (maximum 1 an de la data emiterii) şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei , conform pct. B.2.2 şi B.3
  5.7 Inspecţii de conformitate efectuate de către AACR în baza unui acord cu o altă autoritate aeronautică civilă şi în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea B, subpartea F
euro/ora
de inspecţie/ inspector
45 la încheierea inspecţiei, dar anterior emiterii raportului AACR de inspecţie"

 

   16. La capitolul 5 "Autorizarea organizaţiilor de producţie pentru aeronautica civilă" litera A "Tarife", poziţiile 5.1.1, 5.1.2, 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.2.1 şi 5.3.2.2 se abrogă. 
   17. La capitolul 5 "Autorizarea organizaţiilor de producţie pentru aeronautica civilă" litera B "Condiţii de aplicare", poziţiile 2, 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    2. Numărul orelor de investigaţie necesare pentru furnizarea serviciilor prevăzute la poziţiile A.5.1, A.5.2, A.5.3, A.5.4, A.5.5 şi A.5.6 se stabilesc pe baza aranjamentelor documentate între AACR şi organizaţia de producţie (contracte de supraveghere continuă, scrisori oficiale ale AACR şi ale organizaţiei, programe/planuri/rapoarte de investigaţie ale AACR, orice alte documente cu caracter juridic), în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea A şi B, subpartea G, art. 21.A.129 (a) şi 21.B.120, respectiv 21.A.157 şi 21.A.220, precum şi procedurile AACR dezvoltătoare. Principiile de determinare a numărului orelor de investigaţie necesare sunt: 
   2.1. Pentru activităţile prevăzute la poziţiile A.5.1, A.5.2, A.5.4 şi A.5.5, numărul orelor de investigaţie tarifate se calculează luând în considerare numărul efectiv de ore afectate analizei AACR a tuturor informaţiilor (de exemplu: număr de angajaţi din organizaţie ce desfăşoară activităţi în cadrul domeniului de activitate pentru care s-a solicitat autorizarea/aprobarea sau modificarea acestora din partea AACR, tipuri de activităţi necesar a fi investigate, performanţe ale sistemului de management al calităţii, complexitate procese, număr procese derulate etc.) puse la dispoziţie de către organizaţia solicitantă prin scrisoarea de intenţie, cererea de autorizare/modificare, precum şi prin celelalte documente-suport ataşate cererii. Analiza acestor informaţii este efectuată de către AACR, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, convenite şi documentate, cu fiecare organizaţie în parte, anterior finalizării activităţilor respective. 
   2.2. Pentru activităţile prevăzute la poziţiile A.5.3 şi A.5.6, numărul orelor de investigaţie necesare se determină pe baza volumului informaţiilor specifice menţionate la pct. B.2.1 şi pe baza analizei rezultatelor analizei de risc efectuate în scopul identificării gradului de conformare al fiecărei organizaţii în parte cu cerinţele reglementărilor aplicabile. Analiza de risc este efectuată de către AACR, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, convenite şi documentate, cu fiecare organizaţie în parte, la începutul fiecărui an calendaristic (perioadă de valabilitate a autorizării). 
   NOTE:  
   a) Metoda utilizată pentru determinarea volumului de investigaţii aferent fiecărei activităţi, menţionate la poziţiile A.5.1- A.5.6, este o metodă calitativă şi se bazează pe un număr de ore prestabilit în funcţie de numărul de angajaţi din cadrul organizaţiei şi care ulterior poate varia (scădea sau creşte), în funcţie de un număr de variabile, printre care: performanţele sistemului de management al calităţii, tipurile de activităţi investigate, complexitatea şi numărul proceselor/programelor de fabricaţie, numărul de neconformităţi constatate anterior, investigaţii suplimentare, rata de fabricaţie etc. 
   b) Performanţele ridicate ale sistemului de management al calităţii în conformarea cu cerinţele reglementărilor aplicabile pot conduce la scăderea numărului de ore de investigaţie şi, implicit, la scăderea tarifului perceput de către AACR pentru activitatea respectivă. 
    . . . . . . . . . . 
   4. Numărul orelor de investigaţie se stabileşte şi se agreează cu organizaţia de producţie anterior prestării activităţii respective şi/sau pe parcursul desfăşurării investigaţiilor respective, detaliind fiecare etapă a investigaţiei efectuate de către AACR la amplasament(e) conform planificărilor specifice (investigaţii aferente autorizării/aprobării emise de către AACR pentru fiecare organizaţie în parte, respectiv modificării acesteia, precum şi investigaţii specifice supravegherii continue). Tariful necesar a fi achitat se comunică beneficiarului în cel mult 15 zile calendaristice de la data finalizării fiecărei etape de investigaţie. Achitarea tarifelor condiţionează emiterea de către AACR a autorizării/aprobării solicitate, respectiv a aprobării modificării autorizării/aprobării, precum şi menţinerea valabilităţii autorizării/aprobării. 
   5. Tarifele achitate în avans pentru investigaţiile care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din motive imputabile organizaţiei sau, la cererea organizaţiei, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se reţin în cotă-parte cu activităţile prestate şi se determină în funcţie de numărul de ore de investigaţie prestate şi de tariful pe ora de consultanţă prevăzut la poziţia A.11.6." 
   18. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", literele a.1) şi b.1) de la poziţia 6.1.1.2 şi literele a) şi b) de la poziţia 6.1.3.5 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "6.1.1.2 Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F      
  a) Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoriile A2, A3 euro 2.200  
  b) Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria A4 euro 1.900  
  . . . . . . . . . .
  6.1.3.5 Modificare domeniu de autorizare în cadrul aceleiaşi categorii      
  a) Modificare în cadrul aceleiaşi categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de bază euro/locaţie 500  
  b) Modificare în cadrul aceleiaşi categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de linie euro/locaţie 350"  

 

   19. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", la poziţia 6.1.1.2, literele a.2) şi b.2) se abrogă. 
   20. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", poziţia 6.1.1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "6.1.1.4 Tarif fix de autorizare a unităţilor de întreţinere şi reparaţii paraşute conform RACR-CP euro 500 50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare"

 

   21. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", după poziţia 6.1.1.4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6.1.1.5, cu următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "6.1.1.5 Tarife adiţionale     50% la depunerea
cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului
de autorizare, conform pct. B.2"
  a) Tarif adiţional pentru locaţie suplimentară de întreţinere la linie euro/locaţie 500
  b) Tarif adiţional pentru locaţie suplimentară de întreţinere de bază euro/locaţie 800
  c) Tarif adiţional pentru tip de aeronavă, de motor, categorie de componente sau metodă NDT (testare nedistructivă) suplimentare:    
  c.1) pentru tip de aeronavă în categoria A1 euro/tip 150
  c.2) pentru tip de aeronavă în categoriile A2, A3, A4, tip motor în categoria B, categorie de componente în clasa C (C1-22), metodă NDT (testare nedistructivă) în cadrul categoriei D1 euro/tip şi/sau categorie componentă/ metodă 100
  d) Tarif adiţional pentru autorizare pentru activităţi de pregătire a personalului tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute euro 350
  e) Tarif adiţional pentru locaţie suplimentară de întreţinere paraşute euro/locaţie 250
  f) Tarif adiţional pentru organizaţiile care solicită autorizare FAA [Federal Aviation Administration, Administraţia Federală pentru Aviaţie (SUA)] euro 20% din tarifele prevăzute la poziţiile A.6.1.1.1 şi A.6.1.1.5
lit. a)-c)
  g) Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN) euro 750

 

   22. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", după poziţia 6.1.3.7 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 6.1.3.8-6.1.3.10, cu următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "6.1.3.8 Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară de întreţinere paraşute euro/locaţie 400 50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare"
  6.1.3.9 Evaluare suplimentară modificare pentru organizaţiile care deţin şi autorizare FAA [Federal Aviation Administration, Administraţia Federală pentru Aviaţie (SUA)] euro 20% din tarifele prevăzute la poziţiile A.6.1.3.1- A.6.1.3.7, cu excepţia poziţiei 6.1.3.3
  6.1.3.10 Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN) euro 750

 

   23. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", poziţia 6.1.4 se abrogă. 
   24. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", la poziţia 6.2.1.3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "6.2.1.3 Tarife adiţionale     50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.7"
  . . .      
  e) Tarif adiţional pentru examinare/evaluare pe tip de aeronavă euro/tip aeronavă 200

 

   25. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", poziţia 6.2.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "6.2.3.2 Modificare prin introducere examinare/evaluare pe tip aeronavă euro/tip aeronavă 200 la depunerea cererii"

 

   26. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", după poziţia 6.2.3.2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6.2.3.3, cu următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "6.2.3.3 Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară euro/locaţie 600 la depunerea cererii"

 

   27. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", poziţiile 6.3, 6.4, 6.4.4.3 şi 6.5 se abrogă. 
   28. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului", litera A "Tarife", poziţia 6.6.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "6.6.1.1 Tarif fix de autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART M(G)/PART CAMO euro 3.650 50% la depunerea
cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului
de autorizare, conform pct. B.9"

 

   29. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", poziţia 6.6.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "6.6.1.2 Tarif fix de autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea RACR-AZAC euro 1.000 50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9"

 

   30. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", după poziţia 6.6.1.2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6.6.1.3, cu următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "6.6.1.3 Tarife adiţionale     50% la depunerea
cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului
de autorizare, conform pct. B.9"
  a) Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN), PART M (G şi I)/PART CAMO euro 750
  b) Acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor, PART M(G)/PART CAMO euro 750
  c) Tip de aeronavă suplimentar euro 150
  d) Evaluare iniţială program întreţinere    
  d.1) Pentru aeronave complexe euro/program 400
  d.2) Pentru aeronave noncomplexe euro/program 250
  d.3) Pentru aeronave din anexa I la Regulamentul (UE) 2018/1139 euro/program 120
  e) Evaluare iniţială sistem jurnal de bord pentru organizaţii PART M(G)/PART CAMO euro 100

 

   31. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", poziţia 6.6.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "6.6.3 Evaluarea privind modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locaţii suplimentare      
  6.6.3.1 Introducerea unui nou tip de aeronavă euro/tip 500 50% la depunerea
cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului
de autorizare
  6.6.3.2 Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN), PART M(G şi I)/PART CAMO euro 750
  6.6.3.3 Acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor, PART M(G)/PART CAMO euro 750
  6.6.3.4 Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară euro/locaţie 750
  6.6.3.5 Evaluare modificare program întreţinere     la depunerea cererii"
  a) Pentru organizaţii PART M(G)/PART CAMO euro/program 100
  b) Pentru organizaţii RACR-AZAC euro/program 50
  6.6.3.6 Evaluare modificare sistem jurnal de bord pentru organizaţii PART M(G)/PART CAMO euro 50

 

   32. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", poziţiile 6.6.4, 6.6.4.1, 6.6.4.2, 6.6.4.3, 6.6.5, 6.6.5.1, 6.6.5.2, 6.6.5.3, 6.6.5.4, 6.6.5.5 şi 6.6.5.6 se abrogă. 
   33. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A "Tarife", după poziţia 6.6.3.6 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 6.7-6.13, cu următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "6.7 Autorizarea organizaţiilor cu privilegii combinate în domeniul navigabilităţii      
  6.7.1 Organizaţii cu privilegii de întreţinere (CAO-M)      
  6.7.1.1 Autorizarea iniţială      
  a) Tarif fix de autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART CAO     50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2
  a.1) Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru avioane sau elicoptere euro 2.700
  a.2) Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru dirijabile, baloane sau planoare euro 2.300
  a.3) Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru motoare complete euro 2.000
  a.4) Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru componente, altele decât motoare complete, sau NDT (testare nedistructivă) euro 1.600
  b) Tarife adiţionale    
  b.1) Tarif adiţional pentru locaţie suplimentară de întreţinere euro/locaţie 600
  b.2) Tarif adiţional pentru tip de aeronavă, tip motor, categorie de componente, metodă NDT (testare nedistructivă) suplimentare euro 120
  b.3) Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN) euro 750
  b.4) Acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor euro 750
  6.7.1.2 Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare euro/an 50% din tarifele prevăzute la poziţia A.6.7.1.1 trimestrial, reprezentând tranşe de câte 25% din valoarea anuală
  6.7.1.3 Evaluarea de către AACR pentru modificarea domeniului de autorizare a locaţiei sau adăugarea unei locaţii suplimentare      
  a) Modificare domeniu de autorizare prin adăugare clasa aeronave, categoriile avioane, elicoptere, clasa componente, categoriile motoare complete şi clasa servicii specializate, categoria NDT (testare nedistructivă) euro 1.100 la depunerea cererii
  b) Modificare domeniu de autorizare prin adăugare clasa aeronave, categoriile dirijabile, baloane, planoare şi clasa componente, categoria componente, altele decât motoare complete euro 700 la depunerea cererii
  c) Modificare domeniu de autorizare prin adăugare tip aeronavă sau tip motor euro/tip 250
  d) Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară de întreţinere euro/locaţie 900
  e) Modificare pentru acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN) euro 750
  f) Modificare pentru acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor euro 750
  6.7.2 Organizaţii cu privilegii de managementul continuităţii navigabilităţii (CAO-CAM)      
  6.7.2.1 Autorizarea iniţială      
  a) Tarif fix de autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART CAO euro 3.650 50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9
  b) Tarife adiţionale    
  b.1) Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN), PART CAO euro 750
  b.2) Acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor, PART CAO euro 750
  b.3) Categorie sau tip de aeronavă suplimentar euro 180
  b.4) Evaluare iniţială program întreţinere euro 250
  b.5) Evaluare iniţială sistem jurnal de bord pentru organizaţii PART CAO euro 120
  6.7.2.2 Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare euro/an 50% din tariful prevăzut la poziţia A.6.7.2.1 trimestrial, reprezentând tranşe de câte 25% din valoarea anuală
  6.7.2.3 Evaluarea de către AACR pentru modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locaţii suplimentare      
  a) Introducerea unei categorii sau unui nou tip de aeronavă euro/categorie sau tip aeronavă 600 la depunerea cererii
  b) Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN), PART CAO euro 750
  c) Acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor, PART CAO euro 750
  d) Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară euro/locaţie 750
  e) Evaluare modificare program întreţinere în vederea aprobării de către AACR euro 120
  f) Evaluare modificare sistem jurnal de bord pentru organizaţii PART CAO euro 60
  6.8 Schimbare/adăugare persoane acceptate conform reglementărilor PART M/PART CAMO/PART 145/PART 147/RACR-AZAC, prin intermediul EASA Form 4/AACR-DN-507 euro/persoană 180 la depunerea cererii
  6.9 Modificare date autorizaţie/certificat (restrângere domeniu la solicitarea deţinătorului sau altele decât cele menţionate la poziţiile A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3, A.6.7.1.3, A.6.7.2.3 euro/modificare 120 la depunerea cererii
  6.10 Evaluare sistem jurnal de bord pentru organizaţii ATO sau pentru operaţiuni speciale comerciale      
  6.10.1 În vederea aprobării iniţiale euro 120 la depunerea cererii
  6.10.2 În vederea aprobării modificărilor euro 60
  6.11 Autorizarea unui curs efectuat în afara organizaţiilor de pregătire autorizate (în baza PIAC-AW-NON147)      
  6.11.1 Curs pe tip de aeronavă - nivel 3 euro/curs 800 la depunerea cererii
  6.11.2 Curs pe tip de aeronavă - nivel 2 euro/curs 600
  6.11.3 Curs pe tip de aeronavă - nivel 1 euro/curs 400
  6.11.4 Curs pentru componente euro/curs 400
  6.12 Tarif de autorizare pentru personal de evaluare navigabilitate independent      
  6.12.1 Tarif iniţial de autorizare pentru personal de evaluare navigabilitate independent euro 500 la depunerea cererii
  6.12.2 Tarif de prelungire autorizare euro 300
  6.13 Emiterea duplicatelor după certificate de autorizare euro 20 la depunerea cererii"

 

   34. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera B "Condiţii de aplicare", punctele 1-5, 7-9 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    1. Tarifele pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de întreţinere, prevăzute la poziţiile A.6.1.1 şi A.6.7.1.1 includ autorizarea unui amplasament principal şi unui tip de aeronavă sau motor sau clasă componente sau metodă NDT (testare nedistructivă). 
   2. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de întreţinere, în cazul în care domeniul de autorizare solicitat cuprinde mai multe categorii, lucrări de linie şi bază, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locaţii de întreţinere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix cel mai mare, la care se adaugă tarifele adiţionale pentru fiecare tip de aeronavă/motor/clasă de component/metodă proces special şi locaţie suplimentară. 
    Exemplu de calcul pentru un domeniu de autorizare iniţială pentru organizaţie de întreţinere Part 145, conform listei de mai jos: 

 

       
    Domeniul de autorizare solicitat Tariful (euro)
  Cat. A1 Boeing B737-100/200 (PW JT8D) (A.6.1.1.1 a.1) 3.200
  Locaţie suplimentară linie x 3 (A.6.1.1.5.a) 500 x 3
  Locaţie suplimentară baza (A.6.1.1.5.b) 800
  Cessna 550/560 (PWC PW530/535) (A.6.1.1.5.c.1) 150
  Cat. A2 Cessna 500 (PWC JT15D) (A.6.1.1.5.c.2) 100
  Cat. A3 Bell 230 (RR Corp 250) (A.6.1.1.5.c.2) 100
  Cat. C C5 Electrical Power conform listei de capabilităţi (A.6.1.1.5.c.2) 100
  C8 Flight Controls conform listei de capabilităţi (A.6.1.1.5.c.2) 100
  C9 Fuel Airframe conform listei de capabilităţi (A.6.1.1.5.c.2) 100
  Cat. D Ultrasonic (A.6.1.1.5.c.2.) 100
  Eddy Current (A.6.1.1.5.c.2) 100
  TOTAL: 6.350

 

   3. Tarifele de supraveghere prevăzute la poziţiile A.6.1.2, A.6.2.2, A.6.6.2, A.6.7.1.2 şi A.6.7.2.2 se calculează având ca referinţă domeniul de autorizare iniţial şi se recalculează la fiecare modificare a acestuia. 
   4. Tarifele prevăzute la subpoziţiile aferente poziţiilor A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3, A.6.7.1.3 şi A.6.7.2.3 sunt cumulative. 
    Exemplu pentru poziţia A.6.1.3: în cazul în care solicitarea de modificare a domeniului de autorizare cuprinde mai multe categorii, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locaţii de întreţinere, la calculul tarifului de modificare se aplică tariful cel mai mare pentru adăugarea de categorie (A.6.1.3.1/A. 6.1.3.2/A.6.1.3.3/A.6.1.3.4/A.6.1.3.5), la care se adaugă tarifele prevăzute la poziţiile A.6.1.3.6/A.6.1.3.7/A.6.1.3.8/A.6.1.3.9/A.6.1.3.10. 
   5. Tariful prevăzut la poziţia A.6.6.1.1 include un tip de aeronavă, un program de întreţinere şi un model de jurnal de bord. 
    . . . . . . . . . . 
   7. Pentru reluarea procesului de autorizare a organizaţiilor după expirarea sau revocarea certificatului de autorizare se percep aceleaşi tarife ca pentru autorizarea iniţială. 
   8. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de pregătire pentru întreţinere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix prevăzut la poziţia A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2, la care se adaugă tarifele adiţionale prevăzute la poziţia A.6.2.1.3 pentru fiecare modul, curs pe tip aeronavă, curs de diferenţe, examinare/evaluare de tip, locaţie suplimentară. 
   9. Tarifele prevăzute la poziţia A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2 includ aprobarea unei locaţii, dar nu includ aprobarea niciunui curs. Sunt considerate locaţii numai cele declarate ca locaţii permanente în manualul de prezentare. 
    Exemplu de calcul: 

 

       
    Domeniul de autorizare solicitat Tariful (euro)
  Pregătire de bază Cat. B2 (A.6.2.1.1) 3.200 + nr. module aplicabile 12* (A.6.2.1.3 lit. a) 500
  Cat. A1 nr. module aplicabile 13* (A.6.2.1.3 lit. a) 500
  Pregătire pe tip aeronavă Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B1 (A.6.2.1.3 lit. b) 350
    Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B2 (A.6.2.1.3 lit. b) 350
  Locaţie suplimentară Bacău (A.6.2.1.3 lit. d) 500
  TOTAL: 16.900

 

    . . . . . . . . . . 
   11. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de management al continuităţii navigabilităţii PART M(G)/PART CAMO sau PART CAO-CAM, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix de autorizare prevăzut la poziţia A.6.6.1.1 sau 6.7.2.1 lit. a), la care se adaugă tarifele adiţionale prevăzute la poziţia A.6.6.1.3 sau 6.7.2.1 lit. b), după caz. 
    Exemplu de calcul: 
    Autorizare iniţială:        
  Domeniul de autorizare solicitat Tariful (euro)
  "Part M (G)/PART CAMO Part M (i) Boeing B737-100/200 (PW JT8D) (A.6.6.1.1) 3.650 + (A.6.6.1.3 lit. a) 750
  Cessna 550/560 (PWC PW530/535) (A.6.6.1.3 lit. c) 150 + (A.6.6.1.3 lit. d.1) 400
  Cessna 500 (PWC JT15D) (A.6.6.1.3 lit. c) 150 + (A.6.6.1.3 lit. d.1) 400
  TOTAL: 5.500"

 

   35. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera B "Condiţii de aplicare", după punctul 12 se introduc cinci noi puncte, punctele 13-17, cu următorul cuprins: 
    13. Schimbarea unei locaţii autorizate este tarifată identic cu adăugarea unei locaţii autorizate. 
   14. La tariful de supraveghere, din tariful de autorizare iniţială se iau în calcul maximum 5 tipuri de aeronave/motoare în cadrul unei categorii. 
   15. Tarifele achitate în avans pentru evaluările care sunt întrerupte de către organizaţie sau finalizate prin neacordarea autorizării/modificării autorizării solicitate se reţin în cotă-parte cu prestaţia executată şi se determină în funcţie de orele de activitate desfăşurate de AACR şi de tariful pe oră de consultanţă prevăzut la poziţia A.11.6. 
   16. Pentru organizaţiile cu privilegii combinate în domeniul navigabilităţii care deţin simultan privilegii de întreţinere şi privilegii de continuitatea navigabilităţii, tarifele în cauză se reduc cu 30% pentru acele tipuri de aeronave pentru care organizaţia deţine privilegii combinate. 
   17. În cazul în care este necesară modificarea referinţei certificatului de autorizare datorită modificărilor referinţelor regulamentelor care au stat la baza acordării acesteia, nu se va percepe tariful de autorizare iniţială (de exemplu, tranziţia de la organizaţii autorizate conform partea-M, subpartea G la organizaţii autorizate conform partea-CAMO sau tranziţia de la organizaţii autorizate conform partea-M, subpartea F la organizaţii autorizate conform partea-CAO)." 
   36. La capitolul 6 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera B "Condiţii de aplicare", punctele 6 şi 10 se abrogă. 
   37. La capitolul 7 "Certificarea personalului aeronautic" litera A "Tarife", după poziţia 7.1.1.2.11 se introduce o nouă poziţie, poziţia 7.1.1.2.12, cu următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "7.1.1.2.12 Tip suplimentar a/c euro/persoană 70"  

 

   38. La capitolul 7 "Certificarea personalului aeronautic" litera A "Tarife", poziţiile 7.1.3, 7.1.3.1, 7.1.3.1.1, 7.1.3.1.2, 7.1.3.1.3, 7.1.3.1.5, 7.1.3.1.6, 7.1.3.1.7, 7.1.3.2, 7.1.3.2.1, 7.1.3.2.2, 7.1.3.2.3, 7.1.3.2.5, 7.1.3.2.6, 7.1.3.2.7 se abrogă. 
   39. La capitolul 7 "Certificarea personalului aeronautic" litera A "Tarife", poziţia 7.2.2.4 se abrogă. 
   40. La capitolul 7 "Certificarea personalului aeronautic" litera A "Tarife", poziţiile, 7.5, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.3, 7.5.2, 7.5.2.1, 7.5.2.2, 7.5.2.3 se abrogă. 
   41. La capitolul 7 "Certificarea personalului aeronautic" litera A "Tarife", poziţia 7.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "7.7 Personal ATSEP      
  7.7.1 Acordare/revalidare licenţă euro/persoană 175  
  7.7.2 Acordare specializări/autorizări suplimentare euro/persoană 45  
  7.7.3 Acordare/revalidare autorizare instructor euro/persoană 100"  

 

   42. La capitolul 7 "Certificarea personalului aeronautic" litera A "Tarife", după poziţia 7.7.3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 7.7.4, cu următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "7.7.4 Acordare/revalidare autorizare evaluator euro/persoană 100"  

 

   43. La capitolul 7 "Certificarea personalului aeronautic" litera A "Tarife", poziţiile 7.12 şi 7.16 se abrogă. 
   44. La capitolul 7 "Certificarea personalului aeronautic" litera A "Tarife", după poziţia 7.22 se introduc două noi poziţii, poziţiile 7.23 şi 7.24, cu următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "7.23 Recunoaştere certificat competenţă limba engleză euro/persoană 20  
  7.24 Transfer licenţă între state membre UE euro/persoană 20"  

 

   45. La capitolul 7 "Certificarea personalului aeronautic" litera B "Condiţii de aplicare", punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    2. Modalitatea de plată de la întreg cap. 7 se efectuează «la eliberarea documentelor sau conform contractului cu beneficiarul»." 
   46. La capitolul 7 "Certificarea personalului aeronautic" litera B "Condiţii de aplicare", după punctul 10 se introduc zece noi puncte, punctele 11-20, cu următorul cuprins: 
    11. Tariful prevăzut la poziţia A.7.1.1.1.2.1 se va aplica la susţinerea examinărilor teoretice pentru obţinerea calificării zbor instrumental (IR, EIR sau BIR). 
   12. Tariful prevăzut la poziţia A.7.1.1.1.2.2 se va aplica la susţinerea examinărilor teoretice pentru obţinerea licenţei pilot comercial (CPL). 
   13. Tariful prevăzut la poziţia A.7.1.1.2.3.1 se va aplica la susţinerea examinărilor practice pentru obţinerea calificării zbor instrumental (IR, EIR sau BIR). 
   14. Tariful prevăzut la poziţia A.7.1.1.2.2.2 se va aplica la susţinerea examinărilor practice pentru obţinerea licenţei pilot comercial (CPL). 
   15. Prin revalidare licenţă pilot linie (ATPL) se înţelege revalidarea calificării de tip, inclusiv a celei de zbor după instrumente. 
   16. Prin revalidare licenţă CPL se înţelege revalidarea unei calificări de tip sau clasă deţinute, precum şi a celei de zbor după instrumente, după caz. 
   17. Prin revalidare licenţă pilot particular (PPL) se înţelege revalidarea unei calificări de tip sau clasă deţinute, precum şi a celei de zbor după instrumente, după caz. 
   18. Tariful pentru examinarea practică în vederea obţinerii licenţei PPL se aplică şi pentru obţinerea licenţei aeronave uşoare (LAPL). 
   19. Categoria de personal aeronautic navigant însoţitor de bord se echivalează cu denumirea membru echipaj cabină conform Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului. 
   20. Tarifele aplicabile pentru obţinerea, revalidarea calificării instructor OJTI se aplică şi în cazul instructorilor echipamente sintetice de pregătire (STDI)." 
   47. La capitolul 9 "Autorizarea activităţilor aeroportuare, de aerodrom şi a mijloacelor de asigurare a siguranţei zborului" litera A "Tarife", poziţia 9.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "9.8 Inspecţia şi verificarea din
zbor a funcţionării mijloacelor PNA-Tc; validarea din zbor a procedurilor de zbor instrumental
euro/ora zbor 3.434 la depunerea cererii sau conform contractului cu beneficiarul"

 

   48. La capitolul 9 "Autorizarea activităţilor aeroportuare, de aerodrom şi a mijloacelor de asigurare a siguranţei zborului" litera A "Tarife", după poziţia 9.24.3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 9.25, cu următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "9.25 Evaluarea persoanelor desemnate conform Regulamentului (UE)
nr. 139/2014, ADR.OR.D.015
euro/persoană 100 la depunerea cererii"

 

   49. La capitolul 10 "Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă" litera A "Tarife", poziţiile 10.2.1.2 şi 10.2.1.3 se renumerotează şi se modifică, devenind poziţiile 10.2.2 şi 10.2.3, cu următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "10.2.2 Modificarea domeniului de autorizare prin:      
  a) adăugare clasă de aeronavă (A1-A4) euro 1.000 la depunerea cererii
  b) adăugare tip de aeronavă în clasa de aeronavă (A1-A4) euro 500
  c) adăugare clasă de motoare (B1-B2) euro 800
  d) adăugare tip de motor în clasa de motoare (B1-B2) euro 250
  e) adăugare clasă de componente (C1-C20) euro 150
  f) adăugare tip de component în clasa de componente (C1-C20) euro 100 la depunerea cererii
  g) adăugare produse chimice destinate fabricaţiei/întreţinerii aeronavelor euro/domeniu de autorizare 100
  h) adăugare articole normalizate/standardizate euro/domeniu de autorizare 100
  i) adăugare produse destinate pentru control nedistructiv (NDT) euro/domeniu de autorizare 100
  j) adăugare uleiuri şi fluide hidraulice euro/domeniu de autorizare 250
  10.2.3 Supravegherea continuă a agenţilor distribuitori de produse aeronautice euro/an 1.200 în primul trimestru pentru fiecare an pentru care este valabil certificatul de autorizare"

 

   50. La capitolul 10 "Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă" litera A "Tarife", după poziţia 10.2.3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 10.2.4, cu următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "10.2.4 Acceptare personal de management nominalizat euro 100 la depunerea cererii"

 

   51. La capitolul 10 "Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă" litera A "Tarife", titlurile de la poziţiile 10.7.2 şi 10.7.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "10.7.2 Autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru personalul CTA (controlori trafic aerian)  
  . . . . . . . . . .
  10.7.4 Autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru paraşutişti, meteorologici aeronautici, dispeceri operaţiuni zbor"  

 

   52. La capitolul 10 "Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă" litera A "Tarife", după poziţia 10.8.6 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 10.8.7-10.8.11, cu următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "10.8.7 Supraveghere simulator de zbor real tip FFS euro/simulator 2.640 anual
  10.8.8 Supraveghere simulator de zbor tip FTD euro/simulator 1.760 anual
  10.8.9 Supraveghere simulator de zbor tip FNPT I sau II euro/simulator 880 anual
  10.8.10 Supraveghere simulator de zbor tip FNPT I sau II cu MCC euro/simulator 880 anual
  10.8.11 Supraveghere simulator de zbor BITD sau alt tip de simulator (OTD) euro/simulator 660 anual"

 

   53. La capitolul 10 "Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă" litera A "Tarife", după poziţia 10.11.2 se introduc două noi poziţii, poziţiile 10.11.3 şi 10.11.4, cu următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "10.11.3 Extindere privilegii autorizare euro 315 la depunerea cererii
  10.11.4 Autorizare şi supraveghere curs pregătire examinator aeromedicali (AME) euro 500/modul la depunerea cererii"

 

   54. La capitolul 10 "Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă" litera A "Tarife", poziţia 10.13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

           
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "10.13 Autorizarea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi conexe transportului aerian de bunuri periculoase  
  10.13.1 Autorizarea iniţială      
  10.13.1.1 Autorizarea expeditorilor şi împachetatorilor euro/aprobare 660 la depunerea cererii
  10.13.1.2 Autorizare freight forwarders      
  (i) pentru maximum două puncte de lucru euro/aprobare 1.100 la depunerea cererii
  (ii) de la al 3-lea punct de lucru în sus (tarif pe fiecare punct de lucru) euro/aprobare 550 la depunerea cererii
  10.13.1.3 Autorizare centre de pregătire pentru transportul aerian de bunuri periculoase      
  a) Autorizare centre de pregătire pentru personalul propriu euro 55 la depunerea cererii, pe categorie curs
  b) Autorizare centre de pregătire pentru terţi      
  (i) Autorizare administrativă şi primele două cursuri euro 880 la depunerea cererii
  (ii) Autorizare cursuri suplimentare, de la al 3-lea curs în sus euro 55 la depunerea cererii; include un curs pentru o singură categorie de personal
  10.13.2 Reînnoire autorizare      
  10.13.2.1 Autorizarea expeditorilor şi împachetatorilor euro 440 la depunerea cererii
  10.13.2.2 Autorizare freight forwarders      
  (i) pentru maximum două puncte de lucru euro 660 la depunerea cererii
  (ii) de la al 3-lea punct de lucru în sus (tarif pe fiecare punct de lucru) euro 220 la depunerea cererii
  10.13.2.3 Centre de pregătire pentru transportul aerian de bunuri periculoase pentru personalul propriu euro 55 la depunerea cererii, pe categorie curs
  10.13.2.4 Autorizare centre de pregătire pentru transportul aerian de bunuri periculoase, pentru terţi      
  (i) autorizare administrativă şi primele două cursuri euro 330 la depunerea cererii
  (ii) autorizare cursuri suplimentare (de la al 3-lea curs în sus) euro 55 la depunerea cererii, pe categorie curs
  10.13.3 Modificarea autorizaţiei prin schimbarea datelor administrative de funcţionare euro 165 la depunerea cererii
  10.13.4 Modificarea autorizării pentru expeditori, împachetatori, freight forwarders şi agenţi de handling prin includerea/ excluderea de activităţi      
  a) includere de activităţi euro/aprobare 220 la depunerea cererii; include o singură activitate
  b) excludere de activităţi euro/aprobare 55 la depunerea cererii; include o singură activitate
  10.13.5 Modificarea autorizării de centre de pregătire pentru transportul aerian de bunuri periculoase prin includerea/ excluderea de cursuri      
  a) includere de cursuri euro 110 la depunerea cererii, pe categorie curs
  b) excludere de cursuri euro 55 la depunerea cererii, pe categorie curs"

 

   55. La capitolul 10 "Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă" litera A "Tarife", după poziţia 10.15.4 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 10.16-10.19, cu următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "10.16 Aprobare cursuri pregătire personal electronist pentru siguranţa traficului (ATSEP), controlori informare aeronautică (CITA) euro 220 la depunerea cererii
  10.17 Organizaţii de pregătire tip DTO      
  10.17.1* Înregistrare euro 1.000 la depunerea cererii
  10.17.2** Supraveghere în vederea menţinerii condiţiilor iniţiale de înregistrare euro 500/activitate anual
  10.17.3 Modificarea înregistrării prin schimbarea denumirii, programelor de pregătire, introducere programe de pregătire noi, modificarea sediului declarat anterior, date administrative) euro 150/activitate la depunerea cererii
  10.18 Organizaţie evaluare competenţă lingvistică      
  10.18.1 Certificare iniţială euro 1.000 la eliberarea certificatului
  10.18.2** Supraveghere în vederea menţinerii condiţiilor iniţiale de certificare euro 500 anual
  10.18.3 Modificare prin schimbarea unor condiţii de funcţionare (date administrative) euro 150 la depunerea cererii
  10.19 Certificare entităţi calificate      
  10.19.1 Certificare iniţială euro 500 la eliberarea certificatului
  10.19.2** Supraveghere în vederea menţinerii condiţiilor iniţiale de certificare euro 200/activitate anual
  10.19.3 Modificarea prin schimbarea denumirii, programelor de pregătire, introducere programe de pregătire noi, modificarea sediului declarat anterior, date administrative, modificare aeronave euro 150/activitate la depunerea cererii"

 

   56. La capitolul 11 "Alte prestaţii în domeniul aeronautic" litera A "Tarife", după poziţia 11.6 se introduc două noi poziţii, poziţiile 11.7 şi 11.8, cu următorul cuprins:            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  "11.7 Supervizarea unui furnizor ATM/ANS* (altul decât cel prevăzut la cap. 8 din ordin), inclusiv un furnizor FIS** care declară că dispune de capacitatea şi de mijloacele necesare pentru a se achita de responsabilităţile asociate serviciilor furnizate euro/oră evaluare/om 55 la finalizarea activităţii
  11.8 Evaluare emitere exceptare conform art. 71 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 euro 2.500 la depunerea cererii

 

   * ATM/ANS - Managementul traficului aerian/Servicii de navigaţie aeriană 
   ** FIS - Servicii de informare a zborurilor" 
   57. După capitolul 11 se introduce un nou capitol, capitolul 111 "Certificări/Autorizări specifice domeniului aeronavelor fără pilot", cuprinzând poziţiile 111.1-111.9, cu următorul cuprins: 
CAPITOLUL 111
Certificări/Autorizări specifice domeniului aeronavelor fără pilot
            
  Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  111.1 Înregistrare online a operatorilor UAS euro 20 la finalizarea aplicaţiei online
  111.2 Modificarea informaţiilor menţionate în conturile operatorilor UAS (modificarea datelor în cazul persoanelor juridice) euro 10
  111.3 Examinare piloţi UAS
  111.3.1 Examinare online pentru categoria A1/A3 euro 10 la accesarea modulului de examinare (acest tarif include o examinare şi două reexaminări)
  111.3.2 Examinare online pentru categoria A2 euro 10
  111.3.3 Examinare online pentru scenarii standard euro 10
  111.4 Operaţiuni din categoria «Specific» (cu excepţia LUC)
  111.4.1 Confirmare declaraţie pentru scenariu standard euro 20 la depunerea declaraţiei
  111.4.2 Autorizarea de operaţiuni UAS euro 165 la depunerea cererii
  111.4.3 Modificarea autorizaţiei de operare euro 100 la depunerea cererii
  111.4.4 Supravegherea operaţiunilor UAS desfăşurate în baza confirmării declaraţiei pentru un scenariu standard sau a autorizaţiei operaţionale euro 50 tarif anual
  111.5 Operaţiuni UAS din categoria "Specific" în baza unui certificat de operator UAS uşor (LUC)
  111.5.1 Emitere LUC euro 800 la depunerea cererii
  111.5.2 Supravegherea menţinerii condiţiilor de emitere LUC euro 50% din tariful de emitere LUC tarif anual
  111.5.3 Modificarea certificatelor LUC (domeniul de autorizare, date contact/administrative) euro 150 la depunerea cererii
  111.6 Autorizarea operaţiunilor UAS în cadrul cluburilor şi asociaţiilor
  111.6.1 Operaţiuni UAS în categoria «deschis» euro 110 la depunerea cererii
  111.6.2 Supravegherea operaţiunilor UAS desfăşurate în cadrul cluburilor şi asociaţiilor în categoria «deschis» euro 50% din tariful de autorizare tarif anual
  111.6.3 Operaţiuni UAS în categoria «specific» euro 165 la depunerea cererii
  111.6.4 Supravegherea operaţiunilor UAS desfăşurate în cadrul cluburilor şi asociaţiilor în categoria «specific» euro 50% din tariful de autorizare tarif anual
  111.7 Recunoaşterea entităţilor/operatorilor pentru a putea desfăşura activităţi de pregătire a piloţilor UAS
  111.7.1 Confirmarea declaraţiei euro 100 la depunerea declaraţiei
  111.7.2 Supravegherea entităţilor/organizaţiilor recunoscute euro 150 tarif anual
  111.8 Procesul de supravegherea a pieţei aeronavelor fără pilot la bord (UAS), a seturilor de accesorii şi a dispozitivelor complementare de identificare la distanţă
Categorii de produse care fac obiectul activităţii de supraveghere a pieţei:
  111.8.1 Aeronave fără pilot la bord din clasa C0 euro/produs introdus pe piaţă 5  
  111.8.2 Aeronave fără pilot la bord din clasa C1 euro/produs introdus pe piaţă 10  
  111.8.3 Aeronave fără pilot la bord din clasa C2 euro/produs introdus pe piaţă 15  
  111.8.4 Aeronave fără pilot la bord din clasa C3 euro/produs introdus pe piaţă 20  
  111.8.5 Aeronave fără pilot la bord din clasa C4 euro/produs introdus pe piaţă 20  
  111.8.6 Aeronave fără pilot la bord din clasa C5 euro/produs introdus pe piaţă 40  
  111.8.7 Aeronave fără pilot la bord din clasa C6 euro/produs introdus pe piaţă 40  
  111.8.8 Seturi de accesorii pentru clasa C5 euro/produs introdus pe piaţă 5  
  111.8.9 Dispozitive complementare de identificare directă la distanţă euro/produs introdus pe piaţă 5  
  111.9 Eliberare duplicate certificate emise de AACR euro 10 la depunerea cererii"

 

   58. La capitolul 12 "Condiţii generale de aplicare a tarifelor", punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    2. Pentru întârzierea plăţii facturilor la termenele scadente, AACR va aplica o dobândă penalizatoare de 0,015% la suma restantă pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadentă până în momentul plăţii." 
   Art. II. -   Pe durata instituirii stării de urgenţă/de alertă pe teritoriul României, termenul de plată prevăzut la punctul 1 de la capitolul 12 "Condiţii generale de aplicare a tarifelor" este de cel mult 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. 
   Art. III. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. 
   Art. IV. -   La 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă renumerotare.    
  p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar,
Ionel Scrioşteanu,
secretar de stat

 

    Bucureşti, 30 septembrie 2021. 
    Nr. 1.280. 
Last update: 25/11/2021, 11:45:11