Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Ca urmare a solicitării transmisă prin corespondență electronică, în data de 15.12.2021, înregistrată la AACR cu nr. 31583 / 15.12.2021, vă comunicăm următoarele:

Deciziile de limitare, suspendare sau revocare a Certificatelor de Operator Aerian (AOC) emise de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) se bazează pe prevederile art. ARO.GEN.300 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 cu toate modificările și completările ulterioare.

Cu privire la motivul pentru care AOC-ul companiei Romcargo Airlines a fost suspendat precizăm că AACR este obligată să respecte confidențialitatea informațiilor și documentelor obținute în desfășurarea activităților de supraveghere a operatorilor aerieni români. Astfel, pentru orice detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați organizației în cauză.

Cu privire la  întrebarea dumneavoastră referitoare la  zborurile „test” efectuate cu aeronava de tip A319, cu însemnele de înmatriculare YR-ABA, vă comunicăm că acestea au fost efectuate de către operatorul aerian Carpatair Flight Service (organizație de pregătire autorizată), în conformitate cu cerințele art. ORO.DEC.100 ale Regulamentului (UE) nr. 965/2012 și au reprezentat operaţiuni aeriene necomerciale cu o aeronava complexă motorizată (NCC).

De asemenea, menționăm că informații despre aeronavele utilizate de operatorul aerian Carpatair Flight Service (organizatie de pregătire autorizată) pot fi obținute consultând registrul corespunzator oganizațiilor de acest tip.

Last update: 16/12/2021, 09:55:02