Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră transmisă prin corespondență electronică în data de 28 mai 2021, înregistrată la AACR cu nr.13389/28.05.2021, referitor la deciziile cu privire la sancțiunile care vor fi impuse Republicii Belarus, luate în cadrul sedinței extraordinare a șefilor de state și guverne ale țărilor membre UE (Bruxelles 24 - 25 mai 2021), cuprinse în declarația finală ”European Council conclusions, 24-25 May 2021” vă comunica următoarele:

Autoritatea Aeronautică Civilă Română nu deține competențe decizionale în materie de politică externă.

Cu privire la ”Buletinul informativ de siguranță nr. 2021-10_1” și la ”Nota informativă privind spațiul aerian din Belarus (FIR Minsk)” transmise de EASA, la începutul acestei săptămâni, AACR a luat decizia în baza competentelor legale, de a informa toți operatorii aerieni certificați și aflați sub supravegherea AACR în legătură cu riscurile de siguranță din spațiul aerian al Republicii Belarus (FIR Minsk) pentru ca aceștia să le ia în considerare în propriile evaluări ale riscurilor, astfel încât să mențină nivelul optim de siguranță a zborurilor.

Last update: 31/05/2021, 05:12:31