Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

_______________________________________________________________________________________________________

“Proiectul documentului Planul național de siguranță a aviației 2023-2025, ediția 1/2023.

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului documentului menționat pot fi transmise la AACR până cel târziu la data de 07.04.2023, pe următoarea adresă de e-mail: daniel.achim@caa.ro.

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

_______________________________________________________________________________________________________

 

Last update: 31/03/2023, 06:13:37