Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

RACR - CPPZI - Cerințe privind  proiectarea și aprobarea structurilor de spațiu aerian și a procedurilor de zbor

Proiect RACR-CPPZI

Observațiile și propunerile de modificare/completare a textului documentului menționat mai sus pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 15.03.2022, pe adresa de e-mail: valentin.stoian@caa.ro  

Pentru o mai bună înțelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

Last update: 22/02/2022, 01:15:50