Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Amendament 1 la PIAC-AD-SCOBST ed 5/2018

Observațiile și propunerile de modificare/completare a textului documentului menționat mai sus pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 02.03.2022, pe adresa de e-mail: andreia.nicolae@caa.ro  

Pentru o mai bună înțelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

Last update: 23/02/2022, 10:36:44