Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Proiect PAC - REG, ed.3/2022

Observațiile și propunerile de modificare/completare pot fi transmise la AACR până la data de 03.08.2022, pe adresele de e-mail: denisa.voicu@caa.ro sau ioana.zaides@caa.ro.

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

 

Last update: 19/07/2022, 11:06:27