Toți împreună, servind aviația civilă

Termene de comunicare a informațiilor de interes public

Comunicarea în scris

Conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt următoarele:

  1. a) 10 zile pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
  2. b) 10 zile pentru anunțarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
  3. c) 30 de zile pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
  4. d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

Comunicarea verbală

Conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, termenele pentru comunicarea verbală a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt următoarele:

  1. a) funcționarii din cadrul compartimentelor de informare și relații publice au obligația să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și pot furniza pe loc informațiile solicitate;
  2. b) în cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute mai sus, la "Comunicarea în scris" a informațiilor de interes public solicitate;
  3. c) informațiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

Precizări suplimentare

Termenele prevăzute mai sus se calculează de la data înregistrării solicitării, în condițiile alineatului (4) al articolului 20 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește. Când ultima zi a unui termen care într-o zi nelucrătoare, termenul de prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

Ultima actualizare: 24/08/2021, 09:23:53
Recensământul populației și locuințelor 2021