Toți împreună, servind aviația civilă

Proiect RACR-AD-PETA, ed. 3

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului procedurii mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 22.04.2022, pe adresa de e-mail: andreia.nicolae@caa.ro .
Pentru o mai bună înțelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă"

Ultima actualizare: 24/03/2022, 11:45:53
Recensământul populației și locuințelor 2021