Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1.3.    Licente Part-FCL ne-comerciale
LICENTA DE PILOT AERONAVE USOARE PENTRU AVIOANE – LAPL(A)
Detinatorii unei licente LAPL(A) isi pot exercita drepturile conferite de licenta pe avioane EASA inmatriculate in EU. Un solicitant pentru o licenta PART-FCL, clasa sau certificat trebuie sa indeplineasca cerintele generale aplicabile in conformitate cu PART-FCL.
Un solicitant pentru LAPL (A) trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
(i) FCL.100 Varsta minima
(ii) FCL.105 Privilegii si conditii
(iii) FCL.105.A LAPL(A) – Privilegii si conditii
(iv) FCL.110 LAPL – Credite pentru aceeasi categorie de aeronave
(v) FCL.110.A LAPL(A) – Cerinte privind experienta si credite
(vi) FCL.115 LAPL – Curs de pregatire
(vii) FCL.120 LAPL – Examenul teoretic
(viii) FCL.125 LAPL – Test de indemanare
(ix) FCL.135.A LAPL(A) – Extinderea privilegiilor la o alta clasa sau varianta de avion
(x)  FCL.140.A LAPL(A) – Cerinte privind experienta recenta
(xi) Part-MED la MED.A.030 lit. (b) prevede ca solicitantii si titularii unei LAPL(A) trebuie sa detina cel putin un certificat medical LAPL in termen de valabilitate.
Documente aditionale cererii:
(i) Formular original de solicitare a obtinerii licentei LAPL(A)
(ii) Formular original test indemanare, completat corespunzator
(iii) Certificat absolvire curs LAPL, eliberat de ATO (copie)
(iv) Copie autorizatie examinator (nu se aplica examinatorilor romani)
(v) Copie certificat simulator FSTD valid (dupa caz)
(vi) Copie autorizatie ATO (nu se aplica organizatiilor de Romania)
(vii) Copie Certificat Medical valid
(viii) fotografie
(ix) act identitate (copie)
LICENTA DE PILOT AERONAVE USOARE – LAPL(H)
Detinatorii unei licente LAPL(H) isi pot exercita drepturile conferite de licenta pe elicoptere EASA inmatriculate in EU. Un solicitant pentru o licenta Part-FCL, clasa sau certificat trebuie sa indeplineasca cerintele generale aplicabile in conformitate cu Part-FCL.
Un solicitant pentru LAPL (H) trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
(i) FCL.100 Varsta minima
(ii) FCL.105 Privilegii si conditii
(iii) FCL.105.H Privilegii si conditii
(iv) FCL.110 Credite pentru aceeasi categorie de aeronave
(v) FCL.110.H LAPL(H) – Cerinte privind experienta si credite
(vi) FCL.115 Curs de pregatire
(vii) FCL.120 Examenul teoretic
(viii) FCL.125 Test de indemanare
(ix) FCL.135.H Extinderea privilegiilor la un alt tip sau alta varianta de elicopter
(x)  FCL.140.H Cerinte privind experienta
(xi) Part-MED la MED.A.030 lit. (b) prevede ca solicitantii si titularii unei LAPL(H) trebuie sa detina cel putin un certificat medical LAPL in termen de valabilitate.
Documente aditionale cererii:
(i) Formularul original de solicitare a obtinerii licentei LAPL(H)
(ii) Formularul original test indemanare, completat corespunzator
(iii) Certificat absolvire curs LAPL, eliberat de ATO (copie)
(iv) Copie autorizatie examinator (nu se aplica examinatorilor romani)
(v) Copie certificat simulator FSTD valid (dupa caz)
(vi) Copie autorizatie ATO (nu se aplica organizatiilor de Romania)
(vii) Copie Certificat Medical valid
(viii) fotografie
(ix)  act identitate (copie)
LICENTA DE PILOT PARTICULAR PENTRU AVIOANE - PPL (A)
Privilegiile titularului unei PPL(A) ii confera acestuia dreptul de a actiona neremunerat ca PIC sau copilot pe avioane utilizate in operatiuni necomerciale. Titularul unei PPL(A) cu privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru:
(i) asigurarea instruirii practice pentru LAPL(A) sau PPL(A);
(ii) desfasurarea de teste de indemanare si verificari ale competentei pentru aceste licente;
(iii) calificarile si certificatele asociate acestor licente.
Un solicitant pentru o licenta Part-FCL, Clasa sau Certificat trebuie sa indeplineasca cerintele generale aplicabile in conformitate cu Part-FCL.
Un solicitant pentru PPL (A) trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
(i) FCL.200 Varsta minima
(ii) FCL.205 Privilegii si conditii
(iii) FCL.205.A Privilegii si conditii
(iv) FCL.210 Cursuri de pregatire
(v) FCL.210.A PPL(A) – Cerinte privind experienta si credite
(vi) FCL.215 Examen teoretic
(vii) FCL.235 Test de indemanare
(vii) Part-MED la MED.A.030 lit. (c) prevede ca solicitantii si titularii unei PPL(A) trebuie sa detina cel putin un certificat medical clasa 2 in termen de valabilitate.
Documente aditionale cererii:
(i) Formularul original test indemanare, completat corespunzator
(ii) Certificat absolvire curs PPL, eliberat de ATO sau RF (copie)
(iii) Copie autorizatie examinator Part-FCL (nu se aplica examinatorilor romani)
(iv) Copie certificat simulator Part-FCL valid (dupa caz)
(v) Copie autorizatie ATO sau RF
(vi) Copie Certificat Medical Part MED valid
(vii) Copie Certificat R/T valid
(viii) fotografie
LICENTA DE PILOT PARTICULAR PENTRU ELICOPTERE- PPL(H)
Detinatorii unei licente PPL(H) isi pot exercita drepturile conferite de licenta pe elicoptere EASA inmatriculate in EU.
Un solicitant pentru o licenta Part-FCL, Clasa sau Certificat trebuie sa indeplineasca cerintele generale aplicabile in conformitate cu Part-FCL.
Un solicitant pentru PPL (H) trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
(i) FCL.200 Varsta minima
(ii) FCL.205 Privilegii si conditii
(iii) FCL.205.H Privilegii si conditii
(iv) FCL.210 Curs de pregatire
(v) FCL.210.H PPL(H) — Cerinte privind experienta si credite
(vi) FCL.215 Examen teoretic
(vii) FCL.235 Test de indemanare
(viii) Part-MED la MED.A.030 lit. (c) prevede ca solicitantii si titularii unei PPL(H) trebuie sa detina cel putin un certificat medical clasa 2 in termen de valabilitate.
Documente aditionale cererii:
(i) Formularul original test indemanare, completat corespunzator
(ii) Certificat absolvire curs PPL, eliberat de ATO sau RF (copie)
(iii) Copie autorizatie examinator Part FCL (nu se aplica examinatorilor romani)
(iv) Copie certificat simulator Part FCL valid (dupa caz)
(v) Copie autorizatie ATO sau RF
(vi) Copie Certificat Medical Part FCL valid
(vii) Copie Certificat R/T valid
(viii) fotografie.

Ultima actualizare: 26/04/2021, 09:21:11