Toți împreună, servind aviația civilă

Cerintele aplicabile organizatiilor de pregatire a pilotilor care furnizeaza cursurile de pregatire mentionate la punctul DTO.GEN.110 pe baza unei declaratii facute in conformitate cu punctul DTO.GEN.115 se regasesc in Anexa VIII Partea DTO la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

Ultima actualizare: 11/01/2021, 10:23:05
Recensământul populației și locuințelor 2021