Toți împreună, servind aviația civilă

Organizatia care isi propune sa obtina un certificat de Organizatie de pregatire pentru CTA, depune la sediul AACR cererea tip pentru certificare, completata corespunzator.
Cerererea de certificare contine informatiile specificate in ATCO.OR.C.001 (c) din Regulamentul (UE) nr. 340/2015.
Cererea este insotita de un expozeu de prezentare al Organizatiei precum si de alte documente relevante si anume:

1. o declaratie sub semnatura managerului responsabil al organizatiei in cauza, prin care solicitantul:

 • confirma faptul ca expozeul de prezentare, precum si alte eventuale documentatii scrise la care se face referire in acesta sau care insotesc cererea de certificare definesc conformarea solicitantului cu cerintele si conditiile de certificare care se aplica formelor de pregatire pentru care acesta solicita certificarea si ca este in intentia solicitantului de a mentine permanent aceasta conformare; 
 • si asigura accesul neingradit al oricarei persoane imputernicite de AACR in locatiile organizatiei in vederea analizei inregistrarilor, procedurilor, datelor sau oricaror documente relevante scopului activitatii desfasurate de persoanele imputernicite.


2. analiza prin care organizatia demonstreaza conformarea cu cerintele regulamentului EU nr.340/2015 (AMC1.ATCO.OR.B.005);

3. propunerile pentru mijloacele de de conformitate alternative (atunci când se opteaza pentru aceasta varianta de conformare) ca solutie la mijloacele acceptabile de conformitate, care trebuie sa respecte cerintele ATCO.OR.B.005 si a AMC subsecvente;

4. documentatia de aprobare a cursului/ cursurilor specifice tipului/tipurilor de pregatire si cursului/ cursurilor pentru care se solicita aprobare.

Expozeul de prezentare trebuie sa furnizeze toate informatiile relevante referitoare la resursele umane, facilitatile si echipamentele pe care organizatia de pregatire isi propune sa le utilizeze in procesul de pregatire. Acesta contine cel putin urmatoarele elemente:

 • date referitoare la managementul organizatiei de pregatire in conformitate cu cerintele ATCO.OR.C.001 si ale AMC subsecvente;
 • descrierea completa a activitatilor contractate, daca exista, care trebuie sa fie achizitionate cu respectarea cerintelor ATCO.OR.C.005 si a AMC subsecvente;
 • documentele din care sa rezulte conformarea la cerintele de personal potrivit cerintelor ATCO.OR.C.010;
 • prezentarea bazei materiale a centrului de pregatire care trebuie sa se conformeze cerintelor ATCO.OR.C.015 (a) (c) si a AMC/GM subsecvente;
 • referinte la actele de autorizare a echipamentelor de pregatire sintetica pentru zbor (dispozitive de simulare specializate pe sisteme sau misiuni (PTT) si simulatoare) utilizate in procesul de pregatire, care trebuie sa se conformeze cerintelor ATCO.OR.C.015 si a AMC subsecvente;
 • documentele si facilitatile pentru asigurarea securitatii documentelor si evidentelor, in conformitate cu cerintele ATCO.OR.C.020 si a AMC subsecvente;
 • documentele necesare pentru a demonstra atât capacitatea financiara a organizatiei de pregatire de a desfasura activitatile de instruire propuse, cât si acoperirea acestor activitati de o asigurare suficienta in raport cu natura lor, in conformitate cu prevederile ATCO.C.025 si a AMC/GM subsecvente;
 • procedurile de raportare a evenimentelor, in cazul in care organizatia solicita pregatire on-the-job in conformitate cu prevederile ATCO.B.040 si ale AMC/GM subsecvente;
 • proceduri de implementare a masurilor de siguranta referitoare la activitati de instruire, dispuse de AACR in calitate de autoritate competenta in conformitate cu prevederile ATCO.B.035 si ale AMC/GM subsecvente.

La momentul solicitarii unui certificat initial, solicitantul trebuie sa ceara si aprobarea a cel putin unui curs de pregatire prevazut pentru fiecare tip de pregatire oferita (ATCO.OR.B001.(5)).

Cursurile pe care le poate oferi o organizatie de pregatire pe tipuri de pregatire a controlorilor de trafic aerian sunt cele prezentate in Anexa I, Subpartea D, Sectiunile 2, 3, 4, 5.

AACR aproba toate tipurile de cursuri de instruire cu conditia ca acestea sa respecte cerintele Regulamentului (UE) 2015/340, Anexa I-Partea ATCO, Subpartea D, Sectiunea 2 si AMC/GM asociate.

Organizatiile de pregatire certificate pot solicita ulterior aprobarea AACR pentru noi tipuri de pregatire si cursuri fata de cele obtinute prin certificarea initiala.

Ultima actualizare: 23/04/2021, 10:17:57
Recensământul populației și locuințelor 2021