Toți împreună, servind aviația civilă

In conformitate cu Legea 139/2000, activitatea de meteorologie aeronautica reprezinta ansamblul activitatilor destinate supravegherii permanente si cunoasterii evolutiei conditiilor meteorologice, este necesara in vederea informarii si protectiei meteorologice a navigatiei aeriene si este parte integranta a serviciilor de navigatie aeriana.

La randul sau activitatea de meteorologie aeronautica se desfasoara in concordanta cu standardele, practicile si recomandarile Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM) si ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), precum si cu prevederile conventiilor internationale in domeniul aviatiei la care Romania este parte si se desfasoara in conformitate cu reglementarile specifice ale autoritatii de stat in domeniul aviatiei civile.

Satisfacerea necesitatilor de informare meteorologica a navigatiei aeriene, precum si integrarea in schimbul international de date si informatii meteorologice, in sistemul de veghe meteorologica mondiala pentru monitorizarea si protectia mediului aerian se realizeaza de Regia Autonoma "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumita in continuare, in cuprinsul legii, Administratia meteorologica aeronautica, prin unitatile sale de profil autorizate de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile.

Def: meteorolog aeronautic - personalul aeronautic nenavigant detinator al unei licente de meteorolog aeronautic care ii confera dreptul de a asigura asistenta meteorologica activitatilor aeronautice civile in conditiile prevazute in reglementarea nationala RACR-LMET, ed.3/2016.

Orice persoana care doreste sa profeseze in calitate de meteorolog aeronautic in Romania trebuie sa detina o licenta de meteorolog aeronautic care contine calificari/grade si autorizatii valabile, corespunzatoare atributiilor operationale pe care le va avea in activitatea de asistenta meteorologica a activitatilor aeronautice civile.

Licenta de meteorolog aeronautic se acorda de catre autoritatea de licentiere, in conditiile indeplinirii cerintelor de competenta stabilite, in conformitate cu prevederile reglementarii mentionate. Prerogativele acordate prin licenta de meteorolog aeronautic sunt revalidate periodic de catre autoritatea de licentiere in conformitate cu prevederile RACR-LMET, ed.3/2016, resp PIAC-LMET, ed.02/2016.

Obţinerea unei licenţe de meteorolog aeronautic stagiar se efectuează prin examen organizat de autoritatea de licenţiere.
Autoritatea de licenţiere poate organiza sesiuni de examinare în vederea obţinerii licenţei de meteorolog aeronautic stagiar la cerere, solicitantul depunând o cerere scrisă în acest sens la registratura acesteia.

Condiţiile generale ce trebuie îndeplinite în vederea participării la examenul de meteorolog aeronautic stagiar sunt:
Pentru solicitanţii de licenţă "Meteorolog aeronautic tehnician - stagiar":
a) sunt cel puţin absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
b) deţin certificat medical/psihologic valabil.
Pentru solicitanţii de licenţă "Meteorolog aeronautic prognozist - stagiar":
a) sunt cel puţin absolvenţi de facultate cu diplomă de licenţă;
b) deţin specializare universitară şi/sau postuniversitară în domeniul fizicii atmosferei şi/sau meteorologiei;
c) deţin certificat medical/psihologic valabil.
Participarea solicitanţilor la examen se face în urma depunerii la autoritatea de licenţiere a unui dosar personal, care trebuie să cuprindă următoarele documente:
Meteorolog aeronautic tehnician - stagiar:
a) cerere de înscriere;
b) copie de pe diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă, după caz;
c) copie de pe documentul de identitate;
d) certificat medical/psihologic.
 Meteorolog aeronautic prognozist - stagiar:
a) cerere de înscriere;
b) copie de pe diploma de licenţă sau studii postuniversitare, după caz;
c) copie de pe documentul de identitate;
d) certificat medical/psihologic.
Organizarea şi desfăşurarea examenului
Examenul se organizează la următoarele discipline, astfel:
Meteorolog aeronautic tehnician - stagiar:
a) fizică - mecanica fluidelor, termodinamică;
b) matematică - algebră, geometrie;
c) limba engleză.
Meteorolog aeronautic prognozist - stagiar:
a) fizica atmosferei;
b) meteorologie - sinoptică şi dinamică;
c) limba engleză.

Detalii privind noţiunile care constituie tematica, bibliografia şi conţinutul pentru fiecare disciplină de examen sunt stabilite prin proceduri specifice.

Examenul trebuie să fie anunţat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Rezultatul final trebuie să fie făcut public în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data desfăşurării examenului.
Cf PIAC-LMET, ed.2/2016, para.1.4.6. rezultatele finale sunt afişate pe site-ul AACR)
Media generală minimă de obţinere a licenţei este 7 (şapte). Nota minimă pentru promovarea unei discipline este 5 (cinci).
Contestaţiile candidaţilor trebuie să fie adresate în scris autorităţii de licenţiere, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Contestaţiile sunt analizate, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data depunerii acestora, de o comisie numită în acest scop de autoritatea de licenţiere. În urma analizei, rezultatele sunt definitive şi sunt comunicate în scris, în maximum două zile lucrătoare, solicitanţilor în cauză
 Cf PIAC-LMET, ed.2/2016, para.1.4.7.: În situaţia în care un candidat este nemulţumit de rezultatul obţinut la una sau mai multe din probele de examinare sau de rezultatul final al examenului, acesta poate depune contestaţie. Contestaţia este adresată directorului general al AACR şi conţine argumentele care au determinat contestarea rezultatului.
 Cf PIAC-LMET, ed.2/2016, para.1.4.8.: Contestaţia se depune la registratura AACR  în maximum 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale pe site-ul AACR. Rezultatul contestaţiei se transmite contestatarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei de către acesta.

Detalii privind notiunile care constituie tematica, bibliografia si continutul pentru fiecare disciplina de concurs sunt stabilite prin proceduri specifice (PIAC-LMET- ed.02/2016, cap.1).

Licenta de meteorolog aeronautic stagiar se emite pentru o perioada de timp determinata, de maximum 24 de luni.

In continuare, un meteorolog aeronautic stagiar poate obtine licenta de meteorolog aeronautic numai dupa ce parcurge un curs de pregatire aprobat de AACR si promoveaza toate evaluarile si examinarile asociate in conformitate cu prevederile RACR-LMET, ed.3/2016, resp PIAC-LMET, ed.02/2016.

Licenta de meteorolog aeronautic (MA)
 se emite pentru o perioada nedeterminata, insa prerogativele acordate detinatorului licentei MA prin calificarea detinuta inscrisa in cadrul licentei si gradul corespunzator tipului de serviciu meteorologic aeronautic pe care il furnizeaza sunt emise pe o perioada de timp limitata. Pentru ca detinatorul unei licente MA sa isi exercite prerogativele conferite de licenta respectiva, licenta MA trebuie sa fie revalidata in conditii specificate.
in vederea obtinerii sau mentinerii prerogativelor conferite de licenta de meteorolog aeronautic (MA) si a calificarilor/gradelor si autorizatiilor asociate acesteia pregatirea se poate efectua in cadrul unui centru de pregatire autorizat in conformitate cu prevederile reglementarii nationale  RACR-LMET, ed.3/2016 sau recunoscut de catre AACR.
 

Ultima actualizare: 26/04/2021, 08:53:11
Recensământul populației și locuințelor 2021