Toți împreună, servind aviația civilă

Documente necesare a fi transmise la AACR odată cu cererea,

în acord cu Anexa II din Formularul de cerere

 

ATENȚIE!    Această listă nu conține documentele  necesare în acord cu legislația națională!

 

1.  Formularul completat (care trebuie trimis în format electronic pdf)

2.  Dacă operatorul apelează la un reprezentant (comisionar etc.) se va transmite o scrisoare din partea operatorului care delegă competența acestui reprezentant pentru a trata în numele său cu AACR și care certifică faptul că acest reprezentant este calificat să facă cererea

3.  O copie după:

    • certificatul operatorului de transport aerian (AOC)
    • specificațiile operaționale (OPS SPEC) asociate, la ultima lor revizuire, care să ateste autorizarea operatorului aerian de a transporta bunuri periculoase

Notă: Aceste copii nu se transmit dacă cererea se adresează statului operatorului

4. O copie a autorizației pentru transportul bunurilor periculoase interzise eliberată de autoritatea competentă a statului operatorului

Notă: Această copie nu se transmite dacă cererea se adresează statului operatorului

5.  O copie a autorizației de transport a bunurilor periculoase interzise eliberată de autoritatea competentă a statului de origine

Notă: Aceste copii nu se aplică dacă cererea se adresează statului de origine

6.  O copie a documentului de transport bunuri periculoase (Shipper declaration, DGD) întocmită de expeditor, care include un număr de telefon de urgență disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, care să permită obținerea de informații detaliate cu privire la măsurile de răspuns de urgență adecvate

7.  Pentru fiecare bun periculos din clasa 1 care necesită acordarea derogării de transport a bunurilor periculoase interzise se va transmite o copie a certificatului de clasificare emis de autoritatea competentă a unei părți contractante la Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR) (sau de autoritatea competentă în conformitate cu legislația națională)

8.  O copie a fișei cu date de securitate (SDS) pentru:

    • substanțe, amestecuri și aerosoli care necesită eliberarea autorizației de transport a bunurilor periculoase interzise
    • articolele din clasa 1 care necesită eliberarea autorizației de transport a bunurilor periculoase interzise, ​​dacă este disponibilă

9.  O copie a certificatului de omologare de tip a ambalajului pentru articolele care necesită eliberarea derogării de transport bunurilor periculoase interzise

10. O copie a certificatului de pregătire pentru categoria 1 pentru bunuri periculoase a persoanei care semnează DGD, care să fie valabil cel puțin la data zborului + încă 1 lună

11. O copie a certificatului de pregătire pentru categoria 6 pentru bunuri periculoase a persoanei care a completat formularul de cerere de derogare, care să fie valabil cel puțin la data zborului + încă 1 lună

 

Ultima actualizare: 18/04/2022, 07:10:53
Recensământul populației și locuințelor 2021