Toți împreună, servind aviația civilă

1. Legislație europeană

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

 

2. Legislație națională

2.1. Legi și Hotărâri de Guvern

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. HG nr. 859/2021 Hotarare de guvern pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național

 

2.2. RACR - Reglementări Aeronautice Civile Române

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. RACR-TABP Reglementarea aeronautică civilă română ”Transportul aerian al bunurilor periculoase”, aprobată prin OMT nr. 488/24.03.2015
2. RACR-AD-FSH Reglementare aeronautică civilă română "Certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol", Ediția 1/2021, aprobată prin OMT nr. 275/2021
3. RACR-OPS LAAG

Reglementare aeronautică civilă română "Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală", ediția 1/2009, aprobată prin Ordin al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii (OMTI) nr. 301/2009

 

2.3. Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. PIAC-TABP, ed.1/2014 Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă: Transportul aerian de bunuri periculoase
Ultima actualizare: 18/04/2022, 07:46:57
Recensământul populației și locuințelor 2021