Toți împreună, servind aviația civilă

Prevederile legale de referinţă care permit persoanei interesate accesul la informaţiile de interes public sunt următoarele:

Declaraţia universală a drepturilor omului – art.19;

Constituţia României – art. 31;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;

Legea nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Ultima actualizare: 24/08/2021, 09:21:14
Recensământul populației și locuințelor 2021