Toți împreună, servind aviația civilă

Formulare:
 
* Documente necesare solicitării certificării conform Reg. (UE) 139/2014 [zip file]

* Cerere pentru solicitarea certificării aerodromurilor la nivel național – Anexa 3/PIAC-AD-AADC


Ultima actualizare: 02/09/2020, 09:04:03
Recensământul populației și locuințelor 2021