Toți împreună, servind aviația civilă

Derogări pentru transportul de bunuri periculoase interzise în mod normal la transportul aerian

 

Legislația națională și europeană direct aplicabilă activităților de transport aerian de bunuri periculoase (vezi legislație) implementează aplicarea Instrucțiunilor Tehnice ICAO Doc 9284 „Instrucțiuni tehnice pentru transportul în siguranță a mărfurilor periculoase pe calea aerului”, care prevăd că anumite tipuri de bunuri periculoase nu pot fi transportate la bordul unei aeronave.

ICAO Doc 9284 prevede în partea 1; 1.1.3 că mărfurile periculoase, care ar putea să nu fie permise în circumstanțe normale pentru transportul aerian sau în alte condiții decât cele prevăzute în Instrucțiunile tehnice, pot fi transportate de operatorii aerieni numai cu condiția obținerii derogărilor din statele în cauză.

Astfel de derogări pot fi acordate numai în cazuri de:

cu condiția ca în astfel de cazuri să se facă toate eforturile pentru a atinge un nivel global de siguranță în transport, care este cel puțin echivalent cu nivelul de siguranță prevăzut în Instrucțiunile Tehnice.

 

În acord cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 859/2021, indiferent de naționalitatea operatorului aerian, zborurile cu aeronave civile care transportă bunurile periculoase încadrate conform documentului Doc 9284 al Organizației Aviației Civile Internaționale în categoria bunurilor interzise în mod normal la transportul aerian pot fi executate numai cu condiția solicitării de către operatorul aerian și a obținerii de către acesta a unei derogări, acordate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Suplimentar, pentru acordarea derogării pentru transportul de bunuri periculoase încadrate ca  „materiale periculoase și orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea națională a României (vezi definiția), este necesar avizul prealabil al Ministerului Apărării naționale.

 

Detalii privind solicitarea de acordare a unei derogări:

Solicitarea unui operator aerian de a obţine o derogare pentru transportul unor bunuri periculoase în mod normal interzise la transportul aerian, se materializează prin depunerea unei cereri în format prestabilit și a unor documente cu caracter obligatoriu.

Toate cererile trebuie să includă:

  • formularul de cerere prestabilit, completat corespunzător;
  • documentele enumerate în anexa II la formular; și
  • documente obligatorii conform legislației naționale a României (Autorizarea CNCAN), acolo unde este necesar.

Nota 1:   Documentele trebuie scrise / traduse în limba română sau engleză.

Nota 2:   Trebuie trimis către AACR câte un formular de cerere pentru fiecare zbor în parte.

Atenție !

Orice cerere pentru care formularul nu este completat în totalitate și pentru care nu sunt furnizate toate documentele necesare, nu va fi procesată.

 

Cererea completată și documentele obligatorii reprezintă „Dosarul complet” pentru derogare

 

„Dosarul complet” pentru obținerea derogării trebuie transmis la AACR cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data de începere a zborului, la adresa de poștă electronică:

Notă:  pentru zborurile care survolează teritoriul României, doar în situațiile de extremă urgență justificate pertinent de operator, solicitările de derogare pot fi transmise cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea zborului.

 

Formularul de cerere

Având în vedere implicarea a numeroase state în procesul obținerii de derogări pentru un transport de bunuri periculoase interzise, precum și necesitatea prezentării derogărilor obținute de la toate statele implicate către cei interesați, formularul de cerere și acordare a derogării este editat doar în limba engleză.

În vederea menținerii informațiilor furnizate de operatorul aerian, fără o intervenție ulterioară din partea AACR asupra acestor informații, întocmirea cererii și acordarea derogării se va efectua pe același formular.

Formularul de cerere este realizat în format „pdf editabil” și structurat pe 3 secțiuni indivizibile:

  • Cererea propriu zisă;
  • Anexa I  – Descrierea măsurilor generale care vizează atingerea unui nivel global de siguranță în transport care este cel puțin echivalent cu nivelul de siguranță prevăzut în Instrucțiunile tehnice OACI, inclusiv măsurile suplimentare impuse de AACR; și
  • Anexa II  – Documente necesare a fi transmise la AACR odată cu cererea, solicitate de către statele europene care au adoptat aceeași procedură de emitere a derogărilor (Belgia, Croația, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Luxemburg și Suedia).  

Atenție !

Anexa II nu conține documentele obligatorii conform legislației naționale a României.

 

Documente necesare a fi transmise la AACR odată cu cererea

 • Documente aplicabile tuturor statelor europene

Vezi documentele listate în Anexa II la „Formularul de cerere”, sau vezi lista.

 • Documente obligatorii conform legislației naționale a României (Autorizarea CNCAN)

În acord cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 859/2021, pentru materialele radioactive (clasa 7) este necesară obținerea prealabilă a unei autorizații din partea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).

Această autorizație trebuie anexată cererii către AACR!

NOTĂ:  Prin autorizația acordată de CNCAN se înțelege totodată și scrisoarea prin care CNCAN informează solicitantul că pentru materialele radioactive în cauză, nu este necesară emiterea unei autorizații.

 

Modul de completare al cererii:

Având în vedere faptul că Formularul de cerere este realizat în format „pdf editabil”, acesta se va completa și semna doar în format electronic.

Formularul de cerere va fi completat la toate câmpurile, cu excepția zonelor marcate pe verticală, în partea dreaptă a paginilor, cu mențiunea „Official use only”.

Semnarea cererii se face în format electronic:

  • încarcarea unui fișier de tip „pdf” care conține semnătura olografă scanată; și/sau
  • semnătură digitală.

 

Gestionarea cererii

Pentru fiecare zbor în parte trebuie transmis câte un formular de cerere către AACR.

AACR evaluează cererea.

Atunci când rezultatele evaluării cererii și a documentelor aferente sunt considerate satisfăcătoare, AACR completează și semnează formularul în părțile care îi revin, formularul devenind scrisoare de acordare a derogării pentru transportul de bunuri periculoase interzise. Documentul astfel completat va fi trimis solicitantului prin e-mail.

În caz contrar, AACR v-a transmite către solicitant o scrisoare de respingere a solicitării.

 

Modificarea condițiilor de eliberare a autorizației de către AACR

Orice modificare a condițiilor care au condus la emiterea derogării este supusă unei noi evaluări în vederea emiterii derogării, cu excepția cazului în care modificarea se referă la data și numărul zborului (sub rezerva că zborul rămâne programat în perioada de timp de valabilitate a derogării inițiale). În vederea evitării sau reducerii unor astfel de situații, solicitantul este sfătuit să completeze formularul astfel încât să acopere diferite alternative (de exemplu: numărul zborului dacă se planifică ruta alternativă).

 

 

Ultima actualizare: 05/05/2022, 08:19:39
Recensământul populației și locuințelor 2021