Toți împreună, servind aviația civilă

Definiții și explicitări pentru termenii utilizați

 

materiale periculoase și orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea națională a României

bunurile periculoase încadrate conform documentului Doc 9284 al Organizației Aviației Civile Internaționale, ediția în vigoare, în categoriile explozibili (clasa 1), explozibili desensibilizați în lichide (clasa 3 - codurile UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 și 3379), substanțe infecțioase (clasa 6, diviziunea 6.2, categoria A - codurile UN 2814, 2900), precum și materialele radioactive (clasa 7).

 

extremă urgență

Este considerată extremă urgență dacă transportul în cauză este considerat urgent din următoarele motive:

  • ajutor umanitar;
  • ameliorarea mediului;
  • epidemie;
  • securitate națională sau internațională;
  • salvarea de vieți (de exemplu, salvare); și
  • disponibilitate limitată la destinație.

ATENȚIE!

Cererile de derogare bazate doar pe motive comerciale nu vor fi considerate urgente. În astfel situații trebuie să se ia în considerare transportul bunurilor periculoase prin alte modalități de transport.

 

alte forme de transport sunt inadecvate

Se ia în considerare atunci când, deși transportul bunurilor periculoase prin alte forme de transport este posibil, dar ca urmare a unei evaluări de risc transportul prin aceste modalități devine impropriu din următoarele motive:

  • Durata călătoriei. Transportul prin alte forme poate duce la un timp de călătorie nerealist și poate afecta viabilitatea mărfurilor periculoase.
  • Infrastructură. Disponibilitatea altor forme de transport poate fi limitată.
  • Securitate. Prevederile cuprinzătoare de securitate ale transportului aerian pot reduce posibilitatea interferențelor nefavorabile (furt etc.).
  • Planificarea rutei. Transportul pe calea aerului poate duce la un risc redus de expunere a publicului la bunurile periculoase în cazul unui incident sau accident. Riscul de piraterie poate fi, de asemenea, redus semnificativ.
  • Cost. Costul transportului prin alte forme de transport poate fi nerezonabil din punct de vedere economic.

ATENȚIE!  

Nu se va acorda o derogare doar pe baza invocării unui motiv referitor la cost. În astfel situații trebuie să se ia în considerare transportul bunurilor periculoase prin alte modalități de transport.

 

respectarea deplină a ICAO Doc 9284 este contrară interesului public

Se ia în considerare atunci când respectarea deplină a ICAO Doc 9284 este contrară interesului public, de exemplu :

  • aplicații medicale
  • noi tehnologii
  • îmbunătățiri în siguranță.

 

Autorizația CNCAN

În acord cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 859/2021, pentru materialele radioactive (clasa 7) este necesară obținerea prealabilă a unei autorizații din partea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).

Această autorizație trebuie anexată cererii către AACR pentru acordarea derogării!

NOTĂ:  Prin autorizația acordată de CNCAN se înțelege totodată și scrisoarea prin care CNCAN informează solicitantul că pentru materialele radioactive în cauză, nu este necesară emiterea unei autorizații.

Datele de contact ale CNCAN sunt următoarele:

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

B-dul Libertății Nr. 14, Sector 5

BUCUREŞTI, ROMÂNIA

Fax: +40-(0)21-3173887

Tel: +40-(0)21-3160572

http://www.cncan.ro/contact/

CNCAN

Ultima actualizare: 18/04/2022, 07:12:27
Recensământul populației și locuințelor 2021