Toți împreună, servind aviația civilă

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) al Hotărârii Guvernului României nr. 1.074 din 5 septembrie 2007 şi ale Capitolului III al Anexei la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1261/2007 din 30 noiembrie 2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - PM „Protecţia mediului”, ediţia 3/2007, modificat de Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1480/2016, în cazuri excepţionale, bine justificate, Ministerul Transporturilor, prin AACR, poate acorda autorizaţii pentru utilizarea temporară pe aeroporturile situate pe teritoriul României a unor avioane civile subsonice cu reacţie, cu o masă maximă la decolare de 34.000 kg sau mai mare ori cu o configuraţie maximă certificată de transport pasageri pentru tipul respectiv de avion mai mare de 19 locuri, excluzând locurile rezervate echipajului şi care nu au fost certificate acustic în conformitate cu standardele specificate în partea a II-a, cap. 3, vol. I din anexa 16 OACI, după cum urmează: 

a) avioane utilizate în operaţiuni care prin natura lor excepţională ar face nerezonabilă neacordarea unei autorizaţii temporare, astfel: 
   (i) operaţiuni de zbor exclusiv pentru transportul, în misiuni oficiale, al unui monarh în funcţie şi al membrilor apropiaţi ai familiei acestuia, al şefilor de stat, al şefilor de guvern şi al miniştrilor, dacă statutul zborului este indicat corespunzător în planul de zbor; 
   (ii) operaţiuni de zbor de căutare şi salvare, autorizate de autorităţile competente; 
   (iii) operaţiuni de zbor umanitare, de evacuare medicală, de transport cargo în zone calamitate şi pentru stingerea incendiilor; 
  (iv) operaţiuni de transport individual cargo, numai pe aerodromurile enumerate mai jos pentru care operatorul aeronavei, împreună cu beneficiarul transportului, demonstrează că, datorită naturii încărcăturii transportate, nu poate fi utilizat un alt tip de aeronavă;

Aeroporturile din România pentru care pot fi acordate autorizaţii de utilizare temporară pentru operaţiuni de transport individual cargo (conform Anexei la RACR - PM 3.015) sunt următoarele:

  • Baia Mare / Baia Mare (LRBM)
  • Bucureşti / Henri Coandă (LROP)
  • Constanţa / Mihail Kogălniceanu - Constanţa (LRCK)
  • Satu Mare / Satu-Mare (LRSM)
  • Suceava / Ştefan cel Mare - Suceava (LRSV)
  • Târgu Mureş / Transilvania - Târgu Mureş (LRTM)
  • Timişoara / Traian Vuia (LRTR)
  • Tulcea / Delta Dunării (LRTC)


   (v) operaţiuni de zbor exclusiv pentru instruire în scopul obţinerii/ revalidării/ reînnoirii unei licenţe sau a unei calificări pentru personalul navigant, dacă aceasta este indicată corespunzător în planul de zbor; 
   (vi) operaţiuni de zbor aflate în situaţii de urgenţă datorită unor cauze tehnice, unor condiţii meteorologice nefavorabile, unor urgenţe medicale sau altor situaţii de forţă majoră; 

b) avioane utilizate în operaţiuni de zbor nonprofit în scopul realizării lucrărilor de modificare, reparaţie sau întreţinere a aeronavelor.
 
În cazurile menţionate la poziția (iv), autorizaţiile se eliberează operatorului aerian şi nu beneficiarului transportului.
Operatorii aerieni trebuie să adreseze cererile pentru acordarea autorizaţiilor, cu minim 5 zile înainte de efectuarea zborului (cu excepţia situaţiilor enumerate la poziția (vi), când cererea se va depune după aterizare), la:

Autoritatea Aeronautică Civilă Română
Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 38-40, RO-013695, Bucureşti, România
Tel: +40-21-2081500
Fax: +40-21-2081583
+40-21-2334077
e-mail: overflight@caa.ro

Formular cerere ATU

Ultima actualizare: 23/04/2021, 11:18:03
Recensământul populației și locuințelor 2021