Toți împreună, servind aviația civilă

Autorizări în acord cu legislația națională a României

 

În acord cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 859/2021, indiferent de naționalitatea operatorului aerian, zborurile interne și internaționale, cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, cu aeronave civile care transportă „materiale periculoase și orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea națională a României (vezi definiția), pot fi executate numai cu condiția autorizării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, cu avizul Ministerului Apărării Naționale.

           Notă:  transportul bunurilor periculoase care nu se regăsesc în definiția prezentată mai sus nu necesită o astfel de autorizare

Cererea pentru obținerea autorizării și a avizului menționat mai sus, se transmite la AACR cu cel puțin:

  • 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data zborului, dacă bunurile periculoase în cauză sunt permise în mod normal la transportul aerian. Cererea trebuie să conțină informațiile și documentele relevante specificate în formularul-tip;
  • 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data zborului, dacă pentru transportul în cauză se regăsesc și bunuri periculoase care nu sunt permise în mod normal la transportul aerian. Informațiile referitoare la cerere și modul de prelucrare a datelor sunt detaliate la Derogări pentru transportul de bunuri periculoase interzise în mod normal la transportul aerian.

ATENȚIE!

Pentru materialele radioactive (clasa 7) este necesară obținerea prealabilă a unei autorizații din partea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Această autorizație trebuie anexată cererii către AACR!

NOTĂ:  Prin autorizația acordată de CNCAN se înțelege totodată și scrisoarea prin care CNCAN informează solicitantul că pentru materialele radioactive în cauză, nu este necesară emiterea unei autorizații.

Ultima actualizare: 05/05/2022, 08:52:12
Recensământul populației și locuințelor 2021