Toți împreună, servind aviația civilă

 1. PIAC-CJ Ed. 1/2020
  Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 23.03.2020, la adresa de e-mail safety@caa.ro
 2. PIAC REG ed2 2020 Draft 2
  Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 16.03.2020, la adresa de e-mail: denisa.voicu@caa.ro
 3. Mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate
 4. Amdt 3 la ed. 1 PIAC-OPS
  Propunerile vor fi transmise la AACR, până la data de 31.01.2020, la adresele de e-mail: silviu.trentea@caa.ro, mihai.voicu@caa.ro și denisa.voicu@caa.ro
 5. PIAC-SOA Draft 3
  Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 24.01.2020, la adresele de e-mail: mugurel.ionescu@caa.ro și denisa.voicu@caa.ro.
 6. Propuneri de modificare a anexei la Ordinul MTI nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor.
  Observaţiile/ propunerile de modificare/ completare a textului noii anexe a Ordinului privind aprobarea tarifelor percepute de AACR pot fi transmise până cel târziu pe data de 24 decembrie 2019, la adresa de mail: tarife@caa.ro, prin completarea formularului standard “Consultare externă” anexat.
 7. Termenul de transmitere a observaţiilor/ propunerilor de modificare/ completare a textului noii anexe a Ordinului privind aprobarea tarifelor percepute de AACR se prelungeşte până la data de 17 ianuarie 2020
 8. Rezultatul procesului de consultare pentru reglementarea  PIAC-AW-145 ed. 2 amnd.2  ” Proceduri si instructiuni de aviatie civila - Autorizarea şi supravegherea organizaţiilor de întreţinere Part-145 ”  poate fi consultat aici.
 9. Având în vedere faptul că recunoaşterea organismului naţional NDT este parte a procesului de aliniere a cerinţelor naţionale de certificare a operatorilor NDT cu cele ale EN4179/NAS410, AACR publică proiectul ediţiei 1/2019 a "Procedurii administrative pentru recunoaşterea bordului naţional aeronautic NDT (Ro-NANDTB) de către AACR", în scopul analizării şi formulării de observaţii/completări, dacă este cazul.
  Proiectul editiei 1/2019 a procedurii mai sus menţionate poate fi obţinut aici: *.zip/ *.rar.
  Observaţiile/completările pot fi transmise AACR până cel târziu 20 decembrie 2019, pe urmatoarele adrese de e-mail: iulia.stanciu@caa.ro şi remus.dogaru@caa.ro.
Ultima actualizare: 21/08/2020, 10:52:23
Recensământul populației și locuințelor 2021