Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

RACR-FC-FAL, Supravegherea facilităților pe aeroporturile civile, ediția 1/2023

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului procedurii mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 16.10.2023, pe următoarele adrese de e-mail: cristina.bratu@caa.ro și daniel.prunariu@caa.ro .

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.

 

Procedura Aeronautică Civilă: PIAC-LIC

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului documentului menționat mai sus pot fi transmise la AACR până la data de 26.09.2023 pe adresa de e-mail cristina.constantineanu@caa.ro

 

Reglementare: PAC EXAM

Eventualele observatiile primite pot fi transmise pe adresa de mail examinations@caa.ro pana la data de 25.09.2023 inclusiv.

 

Procedură Aeronautică Civilă: PAC ATM/ANS, ed 2/2023

Observaţiile/propunerile de modificare/completare a textului documentului menționat mai sus pot fi transmise la AACR până la data de 05.09.2023 pe adresa de e-mail: andreea.ionescu@caa.ro și dorin.primac@caa.ro

Last update: 03/10/2023, 07:40:20