Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1.  Verificarea standard a antecedentelor - următoarele documente pot fi puse la dispoziție, LA CERERE, pe baza principiului ”necesității de a cunoaște”

- Ghid pentru efectuarea verificării standard a antecedentelor:

Last update: 10/01/2024, 01:27:33