Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Proiect RACR-ATS, ed.4/2022

Observațiile și propunerile de modificare/completare pot fi transmise la AACR până la data de 31.07.2022, la adresa de e-mail: dorin.primac@caa.ro .

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

Last update: 30/06/2022, 09:53:19