Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Proiect RACR-AIS, ed.5/2022

Observațiile și propunerile de modificare/completare pot fi transmise la AACR până la data de 30.06.2022, la adresa de e-mail: dorin.primac@caa.ro .

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

 

Last update: 14/06/2022, 05:53:36