Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Proiect PIAC-ATS - Serviciile de trafic aerian, editia 3

Observațiile și propunerile de modificare/completare pot fi transmise la AACR până la data de 24.05.2022, la adresa de e-mail: dorin.primac@caa.ro .

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

Last update: 19/04/2022, 07:14:41