Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Proiect de amendament PIAC-AD-FSH - certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de  31.05.2021, la adresele de e-mail: andreea.rada@caa.ro şi roxana.nastase@caa.ro .

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul .

 

Text proiect

Last update: 08/07/2021, 06:47:10