Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Având în vedere aprobarea de către Consiliul OACI a Amendamentului 41 la Anexa 15 a Convenției privind Aviația Civilă Internațională, acesta va fi preluat și transpus în cadrul reglementat național prin introducerea amendamentului nr. 1 la RACR-AIS, ed.4/2020. Propunerile pot fi transmise până pe 15.05.2021 pe adresa vasile.coman@caa.ro.

 

Text proiect

Last update: 22/04/2021, 09:30:46