Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

4. Mecanismul de revizuire permanentă a verificării antecedentelor (pct. 11.1.7 lit. a din Anexa la Regulamentul (UE) 2015/1998, cu modificările și completările ulterioare)

I. Verificarea antecedentelor face obiectul unui mecanism de revizuire permanentă.

Procesul se aplică atât pentru verificarea standard cât și pentru verificarea aprofundată.

II. Revizuirea permanentă a procesului de verificare standard a antecedentelor în cadrul unei entități urmărește verificarea, în mod continuu, a cerințelor de la punctul 11.1.4 din Anexa la Regulamentul (UE) 2015/1998, cu modificările și completările ulterioare. Procesul de revizuire începe de la momentul la care persoana a trecut cu succes verificarea standard inițială.

Notă:

1. În cadrul procesului de revizuire permanentă pentru persoanele care necesită doar verificarea standard a antecedentelor, angajatorul va solicita cazierul judiciar menționat la punctul 11.1.4 lit. b) din Anexa la Regulamentul (UE) 2015/1998 o dată la fiecare 12 luni de la trecerea cu succes a verificării standard.

2. În cadrul procesului de revizuire permanentă angajatorul / entitatea autorizată (EA) va asigura justificarea/acoperirea/clarificarea întreruperilor de activitate (eventualelor lacune, pentru perioade mai mari de 28 de zile consecutive), pentru îndeplinirea cerinței de la punctul 11.1.4 lit. c) din Anexa la Regulamentul (UE) 2015/1998. Exemplu: pe perioada angajării persoana are o perioadă mai mare de 28 de zile (consecutive), de concediu fără plată sau alte tipuri de întrerupere ale contractului individual de muncă

III. Revizuirea permanentă a procesului de verificare aprofundată a antecedentelor în cadrul unei entități urmărește verificarea, în mod continuu, a cerințelor de la punctul 11.1.3 din Anexa la Regulamentul (UE) 2015/1998, cu modificările și completările ulterioare. Revizuirea permanentă se realizeză în conformitate cu Normele VAA - Normele privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019, din 15.03.2022 aprobate prin Ordinul comun nr. 272/9.508/172/2022/M.23/2023 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.109 din 8 februarie 2023).

Procesul de revizuire permanentă începe de la momentul la care AACR a emis avizul pozitiv.

Notă:

1. În vederea asigurării procesului de revizuire permanentă, entitățile autorizate (EA) care gestionează respectivele avize transmit anual, până la data de 31 martie, dar nu mai devreme de 15 martie, o situație a avizelor pentru care doresc menținerea în mecanismul de revizuire permanentă. Toate avizele pozitive emise de AACR între data primirii situației din partea EA și data de 31 martie, vor fi incluse automat în procesul de revizuire permanentă pentru următorul an.

2. Prin excepție, pentru anul 2023, entitățile angajatoare ale persoanelor care dețin avize, vor transmite, în nume propriu, situația menționată la punctul 1.

3. Solicitările privind procesul de revizuire permanentă se vor transmite în baza următorului model scrisoare de solicitare mentinere în mecanismul permanentînsoțit de următorul centralizator avize

4. În lipsa unei solicitări de includere în mecanismul de revizuire permanentă, avizele pozitive vor expira la un an de la momentul emiterii.

5. După finalizarea procesului menționat la art. 24, alin. 2 lit. b) – d) din Normele VAA, AACR va notifica entitatea care a solicitat menținerea în mecanismul de revizuire permanentă, conform prevederilor lit. e) ale art. 24, alin. 2

 
Last update: 10/01/2024, 01:31:21