Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

  1. In ce zona de servitute aeronautica se afla strazile: Heliului 14B-16, Drumul Nisipoasa 22-24, Bulevardul Pipera, nr.1/VI?

Din datele furnizate de dumneavoastră, imobilele din str. Heliului 14B -16 (București), respectiv str. Drumul Nisipoasa nr. 22-24 (București), Bulevardul Pipera, nr.1/VI (Voluntari) sunt situate în zona II de referință aferentă Aeroportului Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu și în zonele de protecție a mijloacelor CNS instalate pe acesta. Zonele cu servituți aeronautice aferente Aeroportului Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu pot fi vizualizate pe website-ul AACR accesând link-ul: https://www.caa.ro/uploads/pages/BPI-48-AIBB-AV-01Rev3-BPI%2048%20AIBB-AV01%20REV%203.pdf sau scanând codul QR  

  1. Autoritatea Aeronautica Civila Romana si-a dat acordul pentru constructiile de la adresele Heliului 14B-16, Drumul Nisipoasa 22-24, Bulevardul Pipera, nr.1/VI? Va rog, sa ne explicati pentru fiecare adresa in parte.

În baza de date a AACR nu au fost identificate avize emise pentru adresele poștale Heliului 14B-16, respectiv Bulevardul Pipera, nr.1/VI.

În ceea ce privește adresa poștală Drumul Nisipoasa 22-24, menționăm că AACR a emis avizul cu nr. 27895/125 din 20.11.2017.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română subliniază faptul că există posibiltatea ca, pentru unele construcții situate pe terenurile din Bulevardul Pipera, nr.1/VI (Voluntari), să fie emis avizul AACR, la data respectivă fiind înregistrate cu alte date de identificare. 

Pentru a putea verifica cu exactitate emiterea unui aviz AACR este nevoie de numărul de înregistrare al cererii de emitere a avizului, numele beneficiarului, adresa poștală completă care că conțină inclusiv numărul cadastral și numărul de carte funciară prezentate în documentația pentru care s-a solicitat avizul precum și coordonatele în sistem WGS 84. 

Totodată, documentele, inclusiv avizul AACR, dacă acesta există, pot fi solicitate autorității publice locale care a emis autorizația de construcție. 

  1. Conform legii, dezvoltatorii erau obligati sa ceara de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana un acord pentru ridicarea constructiilor de la adresele mentionate?

 În vederea edificării unor construcții, la adresele poștale menționate de dumneavoastră era necesară solicitarea și obținerea avizului AACR, în conformitate cu prevederile art. 3.4.3 și art. 4.3.1.2 din Reglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile și a condițiilor de avizare a documentațiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și/sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României - RACR-ZSAC, ediția 1/ 2015 aprobată prin OMT nr. 735/2015 cu modificările și completările ulterioare.

În interesul siguranţei navigaţiei aeriene, în suprafeţele şi zonele de protecţie aferente mijloacelor CNS şi meteorologice nu pot fi amplasate, construite şi/sau instalate niciun fel de obiective noi fără avizul AACR.

  1. Daca da, acordul a fost cerut? Va rog sa ne explicati, pentru fiecare adresa in parte?

Reiterăm faptul că, în baza de date a AACR nu au fost identificate avize emise pentru adresele poștale Heliului 14B-16, respectiv Bulevardul Pipera, nr.1/VI. 

În ceea ce privește adresa poștală Drumul Nisipoasa 22-24, menționăm că AACR a emis avizul cu nr. 27895/125 din 20.11.2017.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română subliniază faptul că există posibiltatea ca, pentru unele construcții situate pe terenurile din Bulevardul Pipera, nr.1/VI (Voluntari), să fie emis avizul AACR, la data respectivă fiind înregistrate cu alte date de identificare. 

Pentru a putea verifica cu exactitate emiterea unui aviz AACR este nevoie de numărul de înregistrare al cererii de emitere a avizului, numele beneficiarului, adresa poștală completă care că conțină inclusiv numărul cadastral și numărul de carte funciară prezentate în documentația pentru care s-a solicitat avizul precum și coordonatele în sistem WGS 84. 

Totodată, documentele, inclusiv avizul AACR, dacă acesta există, pot fi solicitate autorității publice locale care a emis autorizația de construcție.

  1. Ce inseamna, mai exact, “zona de servitute aeronautică de gradul 2”?

Formularea „zona de servitute aeronautică de gradul 2” nu se regăsește în reglementările aeronautice, sintagma corectă fiind zona II de referință.

Zona II de referință este descrisă împreună cu condițiile associate la art. 4.3.1.2. din RACR-ZSAC, astfel:

➢ ”4.3.1.2. -   

(1) Zona II:       

- suprafaţă conică, din care se exclude Zona I;    

- extindere/distanţă orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcţie: 4.500 m, exclusiv Zona I (lăţimea benzii pistei, stânga/dreapta faţă de axul pistei);   

- înălţimea marginii exterioare: +30,0 m faţă de cota aerodromului (pantă 1:150 de la marginea benzii pistei, spre exterior).      

(2) Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele din Zona II cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate.”  

  1. Ce restrictii exista in domeniul constructiilor in astfel de zone? Care este motivul restrictiilor, in cazul in care acestea exista?

În vederea stabilirii restricțiilor de construire necesar a fi impuse, dacă este cazul, cât și pentru a stabili „dacă există riscuri din punct de vedere al aviației”, trebuie efectuată o evaluare tehnică de specialitate a unei documentații depuse la AACR în confomitate cu prevederile art. 2.4 din RACR-AVZ, ediția 2/2020 aprobată prin OMTIC nr. 893/ 2020.

  1. Care sunt riscurile din punct de vedere aviatic, intr-o zona de servitute aeronautică de gradul 2, daca o constructie este mult mai inalta decat regimul de inaltime al zonei?

Reiterăm faptul că, în vederea stabilirii restricțiilor de construire necesar a fi impuse, dacă este cazul,  cât și pentru a stabili „dacă există riscuri din punct de vedere al aviației”, trebuie efectuată o evaluare tehnică de specialitate a unei documentații depuse la AACR în confomitate cu prevederile art. 2.4 din RACR-AVZ, ediția 2/2020 aprobată prin OMTIC nr. 893/ 2020.

Last update: 27/04/2023, 07:57:46