Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Proiect procedura PAC BP-CBTA

Observațiile și propunerile de modificare/completare pot fi transmise la AACR până la data de 29.07.2022, la adresa de e-mail: bunuri.periculoase@caa.ro .

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

Last update: 18/07/2022, 01:26:11