Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Ca răspuns la solicitarea transmisă prin corespondență electronică în data de 02.09.2021, înregistrată la AACR cu nr. 21649 / 2.09.2021, vă transmitem răspunsul la întrebările adresate de publicatia ”newsweek.ro”:

  1. Scoala Superioara de Aviație a transmis mai multe NOTAM-uri catre ROMATSA prin care a notificat ca Aerodromul Gheorghe Bibescu, de la Strejnic, a fost declarat închis. Va rog sa îmi comunicați daca Școala Superioara de Aviație putea sa organizeze si sa aprobe zboruri pentru studenții scolii, respectiv pentru persoanele private de pe aerodromul Gheorghe Bibescu in contextul in care acesta a fost declarat închis?

Decolarea și aterizarea se efectuază de pe/pe aerodromuri cerificate în acest scop. În prezent, un aerodrom certificat inchis poate fi utilizat de operatorii aerieni doar în cazul apariției unor situații de urgență.

  1. Din documentele obținute de Newsweek Romania rezulta ca s-au efectuat cel puțin 242 de zboruri, decolări si aterizări, de pe Aerodromul Gheorghe Bibescu in perioada in care acesta a fost declarat închis. Va rog sa îmi comunicați daca aceste zboruri încalcă Codului Aerian al României?

În conformiteate cu art. 11 alin (1) din H.G. 912/2010, „Operatorul unei aeronave care intenţionează să execute un zbor în spaţiul aerian naţional, inclusiv în spaţiul aerian de clasă G, este obligat ca înainte de începerea zborului să se informeze cu privire la cerinţele, limitările şi restricţiile aplicabile zborului respectiv, prevăzute în AIP - România, în circularele de informare aeronautică şi în mesajele de înştiinţare (NOTAM), şi este direct răspunzător de respectarea acestora.”.

  1. Conform certificatului de autorizare al Aerodromului Gheorghe Bibescu emis de AACR se menționează ca aerodromul se poate opera doar in perioada in care este disponibil pentru aterizarea si decolarea aeronavelor. Considerați ca cele 242 de zboruri au fost ilegale? Va rog sa justificați răspunsul.

În conformitate cu Anexa la Certificatul de Autorizare "Orice operator aerian are dreptul de a opera pe aerodrom, în condiţii egale şi nediscriminatorii, în orice perioadă în care aerodromul este disponibil pentru aterizarea şi decolarea aeronavelor".

  1. 4.a La ce data a fost informata AACR despre zborurile si aterizările efectuate de pe aerodromul „Gheorghe Bibescu” declarat închis?

Începând cu anul 2017, AACR a fost informată despre efectuarea de activități de zbor de pe/pe acest aerodrom, pe baza de convenții.

4b. Ce masuri a luat AACR?

Nicio măsură, până în momentul în care noua conducere a AACR a luat la cunoștință, în luna iunie 2021, despre desfășurarea acestor activități de zbor, drept pentru care AACR a propus MTI un proiect de modificare și completare a Anexei nr. 1 la
OMT 161/2016.

4c. In cazul in care nu s-a luat nici o măsura, va rog sa îmi justificați răspunsul?

În evidențele AACR nu se găsește o justificare pentru neadoptarea unor măsuri. Chiar și compania deținută (prin membrii de familie) de către fostul președinte al CA al AACR din perioada 2 mai 2017 – ianuarie 2018, devenit ulterior director general al AIAS din anul 2018 până în luna martie 2021, a efectuat astfel de zboruri.

  1. Cine este responsabil pentru operarea Aerodromului Gheorghe Bibescu in perioada in care a fost închis? Va rog sa justificați răspunsul.

În conformitate cu art.11 alin.(1) din H.G. 912/2010, ”Operatorul unei aeronave care intenționează să execute un zbor în spațiul național inclus în spațiul aerian de clasă G, este obligat ca înainte de începerea zborului să se informeze cu privire la cerințele, limitările și restricțiile aplicate zborului respectiv, prevăzute în AIP – România, în circularele de informare aeronautică și în mesajele de înștiințare (NOTAM), și este direct răspunzător de respectarea acestora.”.

  1. Aerodromul certificat închis temporar poate fi considerat necertificat pe perioada in care a fost declarat închis?

Certificarea unui aerodrom nu este afectată de intervalul orar de operare.

  1. Orele de zbor ale studentilor efectuate in perioada in care aerodromul „Gheorghe Bibescu” a fost inchis se vor lua in considerare la obtinerea licentei?

Se aplică regulamentele in vigoare.

  1. AACR a sesizat Ministerul Transporturilor in legatura cu zborurile de pe Aerodromul Gheorghe Bibescu in perioada in care acesta a fost declarat inchis?

Pentru perioada 2016-2021, nu am găsit evidențe. În anul 2021, când noua conducere a luat la cunoștință de aceste aspecte, AACR a propus MTI un proiect de modificare și completare a Anexei nr.1 la OMT 161/2016 și a comunicat SSAVC că un aerodrom certificat, închis poate fi utilizat doar în cazul apariției unei situații de urgență.

  1. Conform NOTAM-urilor transmise catre ROMATSA, Aerodromul a fost declarat închis timp de aproximativ 40 de zile, pentru intervalul orar 07.00-15.00. Din autorizația emisa de AACR rezulta ca orarul de vara oficial al Aerodromului Gheorghe Bibescu este 08.00-16.00. Ce servicii obligatorii trebuia sa asigure Școala Superioara de Aviatia pentru operarea aerodromului Gheorghe Bibescu de la ora 15.00 la ora 16.00, perioada in care aerodromul era deschis?

Cele specificate în certificatul de autorizare.

  1. Conform legii, aerodromul Gheorghe Bibescu poate fi folosit gratuit de toți operatorii, dar a fost folosit de reprezentanții Scolii Superioare de Aviație. Considerați ca Școala Superioara de Aviație a interzis ilegal accesul operatorilor pe aerodromul Gheorghe Bibescu?

Accesul operatorilor aerieni pe aerodrom se acordă de către SSAVC.

Last update: 10/09/2021, 07:58:33