Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. Vă rugăm să ne oferiți un punct de vedere referitor la avizul cerut de constructorul Asocierea Strabag SRL, constructor al investitiei din municipiul Satu Mare “Pod peste Râul Someș”, pentru a monta o macara care sa ajute la finalizarea lucrărilor șantierului. Vă rugăm sa ne transmiteți în ce stadiu se află documentația pentru obținerea acestui aviz?

Având în vedere faptul că nu se respectă toate cerințele reglementărilor aeronautice în vigoare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a emis AVIZUL NEGATIV cu nr. 22157 / 02.10.2023.

2. Care este modul în care un astfel de aviz se obține?

Avizul AACR se obtine după depunerea și analizarea documentației prevăzute în RACR-AVZ și RACR-ZSAC.

3. De ce este necesar acest aviz?

Avizele AACR sunt necesare pentru a nu fi pusă în pericol siguranța zborurilor, ele fiind solicitate în conformitate cu prevederile Codului Aerian al Românei și cele ale RACR-ZSAC.

Last update: 18/10/2023, 10:50:31