Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 15.10.2020, la adresa de e-mail: evelina.kozma@caa.ro.

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

Last update: 23/04/2021, 08:26:12