Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră transmisă prin corespondență electronică, înregistrată la AACR cu nr..., vă comunicăm că activitățile la care faceți referire, pot fi realizate direct sau printr-o societate înregistrată ca Operator UAS în baza de date gestionată de AACR și care deține o autorizare operațională pentru desfășurarea unor activități de zbor cu aeronave fără pilot la bord, în confomitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 947/2019.

  1. A solicitat Primăria Sectorului 1 avizul AAC pentru survol drone + preluare imagini foto/video deasupra Sectorului 1 al Capitalei?

Având în vedere informațille transmise AACR precum și materialul video postat pe pagina de socializare a Primăriei Sectorului 1 al Capitalei (material video la care faceți referire în solicitarea transmisă), menționăm faptul că, la data prezentei, Primăria Sectorului 1:

  1. nu este înregistrată ca Operator UAS în baza de date gestionată de AACR;
  2. nu a solicitat emiterea unei autorizări operaționale pentru desfășurarea unor activități de zbor cu aeronave fără pilot la bord, în confomitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 947/2019.

Ca urmare a adresei transmise de dumneavoatră, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a solicitat Primăriei Sectorului 1 al Capitalei date despre operatorul UAS care a efectuat activitățile la care se face referire în materialul publicat de instituție.

  1. A fost specificat, în mod expres, scopul acestei acțiuni demarate de Primăria Sectorului 1?

Nu este cazul.

  1. Dacă da, pentru ce tip de drone a fost dat acest aviz?

Nu este cazul.

Last update: 09/02/2023, 03:24:36