Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

  • Solicitările de VAA se primesc de AACR exclusiv din partea unei Entități Autorizate (EA) in conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 272/9.508/172/2022/M.23 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.109 din 8 februarie 2023 - Ordin pentru aprobarea Normelor VAA;
  • În scopul obținerii calității de Entitate autorizată să solicite verificarea aprofundată a antecedentelor (EA), entitățile prevăzute la art. 2, coroborat cu art. 7, alin. (2) din Normele VAA, vor transmite către AACR o solicitare de autorizare - model de solicitare Autorizare pentru EA;
  • Împreună cu această solicitare, EA va transmite și documentele menționate la art. 3 din Normele VAA. Prin excepție, entitățile precizate la art. 4 din Normele VAA nu vor transmite programul de securitate aeronautică;

Notă:

1. În cazul entităților menționate la art. 4 din Normele VAA, AACR va evalua conținutul acestora din perspectiva măsurilor de securitate specifice procesului de verificare a antecedentelor (se vor avea în vedere ghidul privind verificarea antecedentelor pus la dispoziție anterior de AACR, precum și prevederile Normelor VAA). După caz, va fi solicitată amendarea programelor respective.  spectivei entități și va notifica în scris entitatea cu privire la autorizarea acesteia;

2. Toate celelalte entități care aplică pentru autorizare vor avea în vedere ca în programul propriu de securitate să includă asumarea măsurilor descrise la art. 24, alin. (2), litera (a) și art. 25 din Normele VAA.     

  • După notificarea primită din partea AACR, entitatea autorizată - EA va putea transmite către AACR/DSA solicitări pentru efectuarea VAA, cu respectarea condițiilor impuse de Capitolul III al  Normelor VAA, astfel:
Last update: 10/01/2024, 05:26:15