Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001, Autoritatea Aeronautică Civilă Română publică pe web site-ul propriu, următoarele informaţii de interes public:

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea AACR: Hotărârea de Guvern nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Structura organizatorică, programul de funcţionare, programul de audienţe al AACR;
 3. Numele şi prenumele directorilor AACR;
 4. Datele de contact ale AACR;
 5. Sursele financiare: venituri proprii realizate prin prestare de servicii specifice, conform prevederilor legale în vigoare.

Bugetul de venituri şi cheltuieli: aprobat prin Hotărâre de Guvern şi publicat în Monitorul Oficial

Bilanţul contabil: www.mfinante.ro;

 1. Programele şi strategiile propria;
 2. Lista cuprinzând documentele de interes public:

1) Lista Reglementărilor Aeronautice Civile Române (RACR) în vigoare;

2) Procedurile şi Instrucţiunile de Aeronautică Civilă (PIAC) în vigoare;

3) Directivele de aeronautică civilă în vigoare;

4) Circularele de aeronautică civilă în vigoare (nu includ circularele de informare aeronautică);

5) Lista agenţilor aeronautici civili autorizaţi/certificaţi:

5.1. Operatori aerieni certificaţi;

5.2. Operatori aerieni autorizaţi;

5.3. Organizaţii de producţie autorizate în conformitate cu PART 21;

5.4. Organizaţii de instruire autorizate în conformitate cu RACR-NDT;

5.5. Organizaţii autorizate in conformitate cu RACR-C1 pentru distribuţia produselor aeronautice;

5.6. Laboratoare de testări specializate autorizate în conformitate cu prevederile RACR-
B4;

5.7. Organizaţii de instruire autorizate în conformitate cu PART 147;

5.8. Managementul continuităţii navigabilităţii (Part M, Subpartea G);

5.9. Organizaţii de întreţinere autorizate în conformitate cu PART 145;

5.10. Organizaţii de întreţinere autorizate în conformitate cu RACR-AZAC;

5.11. Organizaţii de întreţinere (Part M, Subpartea F);

5.12. Organizaţii din domeniul aeroportuar care efectuează următoarele activităţi:

 1. a) Proiectare, construcţia de facilităţi destinate depozitării combustibililor;

5.13. Furnizori de servicii de navigaţie aeriană pentru trafic aerian general;

6) Registrul operaţiunilor generatoare de obligaţii de plată;

7) Lista companiilor aeriene ale căror zboruri sunt interzise în Europa;

8) Declaraţia de avere a Directorului General;

9) Declaraţia de interese a Directorului General;

10) Anunţuri concursuri de angajare, cerinţe, bibliografie şi condiţii de organizare;

11) Comunicate de presă;

12) Date statistice potrivit prevederilor legale aplicabile;

13) Documentele din aria coordonator CMA, aflate în conexiune directă cu Programul Universal de Auditare a Siguranţei Aeronautice – Monitorizarea Continuă a Siguranţei (USOAP-CMA), documente care prezintă strategia şi obiectivele României, respectiv AACR, în spiritul şi litera Standardelor şi Practicilor Recomandate (SARPs) conţinute în cadrul Anexelor ICAO la Convenţia de la Chicago în ceea ce priveşte asigurarea unui management consistent, coerent, adecvat şi documentat privind siguranţa şi aspectele specifice rezultate din atribuţiile şi sarcinile unei autorităţi aeronautice responsabile cu supervizarea siguranţei zborului;

14) Autorizaţii pentru utilizarea temporară pe aeroporturile situate pe teritoriul României a unor avioane civile subsonice, cu reacţie, care nu îndeplinesc standardele specificate în Partea a II-a Capitolul 3, Volumul I al Anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională;

15) Alte informaţii cu caracter public pe care Autoritatea Aeronautică Civilă Română le produce şi/sau gestionează potrivit legii sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate, la cerere.

 

 1. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:
 2. Autorizaţii Organizaţii de producţie, piese şi echipamente in conformitate cu PART 21;
 3. Autorizaţii Organizaţii de instruire în conformitate cu RACR-NDT;
 4. Autorizaţii personal care efectuează examinări nedistructive în aeronautica civilă;
 5. Autorizaţii sudori de aviaţie;
 6. Autorizaţii şcoli de întreţinere şi a cursurilor non 147;
 7. Autorizaţii Organizaţii pentru distribuţia produselor aeronautice în conformitate cu RACR-C1;
 8. Autorizaţii Laboratoare de testări specializate în conformitate cu prevederile RACR-B4;
 9. Autorizaţii Organizaţii de instruire în conformitate cu Part 147;
 10. Autorizaţii pentru Managementul continuităţii navigabilităţii (Part M, Subpartea G);
 11. Autorizaţii Organizaţii de întreţinere în conformitate cu Part 145;
 12. Autorizaţii Organizaţii de întreţinere în conformitate cu RACR-AZAC;
 13. Autorizaţii Organizaţii de întreţinere (Part M, Subpartea F);
 14. Certificate de navigabilitate;
 15. Certificate de navigabilitate de export;
 16. Permise de zbor;
 17. Certificate de evaluare a navigabilităţii;
 18. Certificate de zgomot;
 19. Autorizaţii pentru activităţi de handling aeroportuar;
 20. Autorizaţii Proiectare, asistenta tehnica si consultanta de specialitate privind construcţia de obiective noi pentru infrastructura aviaţiei civile, construcţia de facilităţi
 21. Autorizaţii Construcţii, reparaţii, întreţinere și/sau modernizări la obiective de infrastructură a aviaţiei civile și facilităţi destinate depozitării combustibililor, alimentării combustibililor la aeronave, comunicaţiilor, navigaţiei aeriene, supraveghere – cod AAC;
 22. Certificate emise de AACR în calitate de Autoritate Naţională de Supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană pentru trafic aerian general;
 23. Certificate operatori aerieni;
 24. Autorizaţii de operatori aerieni;
 25. Scrisori de închiriere aeronave;
 26. Certificate de calificare FSTD;
 27. Certificate de înmatriculare a aeronavelor în Registrul unic de înmatriculări a aeronavelor civile din România;
 28. Licenţe personal aeronautic civil (Registrul licenţe);
 29. Autorizaţii organizaţii de pregătire personal aeronautic navigant civil;
 30. Autorizaţii asociate licenţelor;
 31. Băncile de date pentru examinările teoretice;
 32. Certificate medicale;
 33. Rapoarte de inspecţie/audit;
 34. Autorizaţii pentru transport aerian de bunuri periculoase;
 35. Procese verbale de contravenţii;
 36. Documentele din aria coordonator CMA;
 37. Autorizaţii pentru utilizarea temporară pe aeroporturile situate pe teritoriul României a unor avioane civile subsonice, cu reacţie, care nu îndeplinesc standardele specificate în Partea a II-a Capitolul 3 Volumul I al Anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională;
 38. Autorizaţii pentru zboruri încadrate în categoria operaţiunilor de transport aerian public, executate prin curse neregulate, cu aeronave civile înmatriculate în state non-UE (cu aterizare pe teritoriul României);
 39. Autorizaţii pentru zboruri tehnice executate cu aeronave civile înmatriculate în alte state;
 40. Autorizaţii pentru zboruri cu aeronave civile înmatriculate în alte state care transportă trupe, tehnică de luptă, armament, muniţie, explozivi, materiale radioactive şi alte materiale periculoase (cu sau fără aterizare pe teritoriul României);
 41. Autorizaţii pentru zboruri cu aeronave civile înmatriculate în alte state executate parţial sau în totalitate în afara rutelor ATS publicate
 42. Autorizaţii pentru zboruri de poziţionare/depoziţionare cu aeronave civile înmatriculate în alte state care urmează să execute în spaţiul aerian naţional operaţiuni de lucru aerian
 43. Dosarele achiziţiilor publice
 44. Contracte
 45. Baza de cost
 46. Facturi fiscale
 47. Ordine de compensare
 48. Documente financiar contabile
 49. Rapoarte de audit intern
 50. Planul de audit public intern
Last update: 03/03/2021, 07:22:00