Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

 1. Va rog sa imi comunicati daca domnul S. V. este angajatul AACR si sotul doamnei S. L.? In cazul in care raspunsul este afirmativ, va rog sa imi comunicati ce atributii are domnul S. V.?
 • Va rog sa imi comunicati daca domnul S. V. este angajatul AACR si sotul doamnei S. L.?

Vă confirmăm faptul că persoana la care faceți referire este angajat al Autorității Aeronautice Civile Române.

 • In cazul in care raspunsul este afirmativ, va rog sa imi comunicati ce atributii are domnul S. V.?

Cele prevăzute în fișa postului.

 1. Daca este angajatul AACR, va rog sa imi comunicati domnule Director General care au motivele pentru care ati redirectionat solicitarea formulata de catre mine in baza Legii 544/2001 catre dansul? Daca nu l-ati mandatat in scris sa raspunda la solicitarea transmisa de catre mine, va rog sa il cercetati administrativ pentru violarea corespondentei. 
 • Daca este angajatul AACR, va rog sa imi comunicati domnule Director General care au motivele pentru care ati redirectionat solicitarea formulata de catre mine in baza Legii 544/2001 catre dansul?

După cum bine știți, dacă Autoritatea Aeronautică Civilă Română ar fi răspuns la solicitarea dumneavoastră în care cereați publicarea primelor/premiilor primite de unii dintre angajații instituției ar fi încălcat Art 163, alin. 1 din Codul Muncii, potrivit căruia „Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.”

Totuși, pentru a sprijini demersul dumneavoastră jurnalistic și din dorința de a fi cât mai transparenți, dar respectând cadrul legal, am rugat toți angajații AACR să-si dea acordul pentru publicarea veniturilor salariale, inclusiv a primelor și premiilor.

Astfel, după primirea solicitării dumneavoastră, în aceeași zi, la data de 26.01.2023, toți angajații AACR au primit următorul mesaj Având în vedere solicitarea formulată de jurnalistul publicației defapt.ro și reglementările în vigoare care interzic publicarea veniturilor angajaților, pentru a putea răspunde cererii domnului P. Z., de mai jos, solicitare care vizează angajații AACR cu privire la drepturile salariale și/sau primele primite, vă solicit acordul pentru a putea da publicitatii salariile și primele pentru fiecare angajat în parte.”, e-mail care avea atașată și solicitarea dumneavoastră.

 • Daca nu l-ati mandatat in scris sa raspunda la solicitarea transmisa de catre mine, va rog sa il cercetati administrativ pentru violarea corespondentei.

Referitor la solicitarea dumneavoastră „va rog sa il cercetati administrativ pentru violarea corespondentei”, după cum bine știți „Violarea secretului corespondenţei” este o infracțiune prevăzută de Art. 302 din Codul Penal, cercetarea unei astfel de fapte fiind de competența organelor de cercetare penală, astfel că nu poate face obiectul unei cercetări de natură administrativă efectuată de un angajator.

De asemenea, facem precizarea că, potrivit art. 12 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al AACR-RA, „Personalul Autorităţii Aeronautice Civile Române se încadrează potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”, prin urmare, salariații AACR nu au calitatea de funcționari publici, astfel că nu le sunt aplicabile prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În plus, angajatul la care faceți referire, în calitate de salariat al AACR nu poate fi suspectat de violarea secretului corespondenței având în vedere răspunsul transmis la întrebarea nr. 2.

Cercetarea unui salariat AACR în legătură cu activitatea și comportamentul său la locul de muncă se efectuează numai în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare ce reglementează raporturile de muncă.

 1. in calitate de Director General ati aprobat raspunsul transmis de catre domnul S. V.? Daca raspunsul este negativ, va rog sa imi comunicati ce masuri ati luat/o sa luati impotriva dansului?
 • in calitate de Director General ati aprobat raspunsul transmis de catre domnul S. V.?

Nu.

 • Daca raspunsul este negativ, va rog sa imi comunicati ce masuri ati luat/o sa luati impotriva dansului?

Deciziile Directorul General al AACR nu fac obiectul Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public atunci când au ca obiect relațiile de muncă.

 1. Domnul S. V. sustine ca nu ati platit orele suplimentare. Va rog sa imi comunicati lista cu angajatii/functii care au efectuat ore suplimentare din anul 2022 cu numarul de ore suplimentare efectuate de fiecare. Totodata, va rog sa imi comunicati daca angajatii si-au recuperat orele suplimentare in cazul in care nu au fost platite?

Politica AACR este accea ca angajații să nu efectueze ore suplimentare. Doar în cazuri excepționale și corespunzător motivate, se pot efectua ore suplimentare cu aprobarea șefilor ierarhici superiori.

Angajații AACR care efectuează ore suplimentare sunt recompensați prin ore/zile libere, în condițiile legii, excepție făcând personalul care lucrează în ture și care nu poate fi recompensat cu ore/zile libere, iar conform legii, AACR este  obligată să plătească orele suplimentare efectuate.

 1. Domnul S. V. sustine ca sunt o serie de nereguli la AACR ca in orice alta institutie. Va rog sa imi comunicati toate neregulile constatate de AACR de la demararea proiectului `Aeroportul Brasov' pana in prezent. Pentru fiecare neregula constatata de inspectorii AACR, va rog sa imi comunicati care a fost modalitatea prin care s-a remediat?
 • Domnul S. V. sustine ca sunt o serie de nereguli la AACR ca in orice alta institutie.

Din e-mailul angajatului la care faceți referire nu reiese afirmația dumneavoastră potrivit căreiaDomnul S. V. sustine ca sunt o serie de nereguli la AACR ca in orice alta institutie”.

 • Va rog sa imi comunicati toate neregulile constatate de AACR de la demararea proiectului `Aeroportul Brasov' pana in prezent. Pentru fiecare neregula constatata de inspectorii AACR, va rog sa imi comunicati care a fost modalitatea prin care s-a remediat?

Așa cum, corect ați identificat „`Aeroportul Brasov'” este un proiect demarat, acesta nefiind finalizat.

Potrivit responsabilităților ce derivă din HG 405/1993, AACR supraveghează agenții aeronautici civili certificați, iar inspectorii AACR pot constata nereguli aferente activității acestora doar după certificare.

 1. Domnul S. V. sustine ca AACR impreuna cu ROMATSA implementeaza proiectul SPICE cu finantare europeana. Va rog sa imi comunicati ce atributii are AACR in acest proiect european? Cine face parte din echipa de implementare a proiectului? Totodata, va rog sa imi comunicati lista cu toate contractele de achizitie de bunuri si servicii efectuate in cadrul acestui proiect european. In cazul in care AACR nu s-a ocupat de achizitii pentru acest proiect, va rog sa transmiteti solicitare catre autoritatea contractanta. 
 • Domnul S. V. sustine ca AACR impreuna cu ROMATSA implementeaza proiectul SPICE cu finantare europeana. Va rog sa imi comunicati ce atributii are AACR in acest proiect european?

AACR a fost partener în proiectul SPICE, finalizat în iunie 2022, alături de alte instituții din România și din străinătate. Mai multe informații despre proiectul la care faceți referire, accesând link-ul https://www.caa.ro/ro/news/autoritatea-aeronautica-civila-romana-a-finalizat-cu-succes-proiectul-spice sau scanând codul QR:

 • Cine face parte din echipa de implementare a proiectului?

Acum, nimeni.

 • Totodata, va rog sa imi comunicati lista cu toate contractele de achizitie de bunuri si servicii efectuate in cadrul acestui proiect european. In cazul in care AACR nu s-a ocupat de achizitii pentru acest proiect, va rog sa transmiteti solicitare catre autoritatea contractanta. 

Informațiile privind contractele de achiziție de bunuri și servicii solicitate sunt publice. Acestea se regăsesc pe pagina oficială a AACR (www.caa.ro) sau pe website-ul dedicat achizițiilor publice.

 1. Va rog sa imi comunicati ce prime, premii si mariri de salariu a primit domnul S. V. in anul 2022, dar si in ianuarie 2023?

După cum bine știți, în lipsa acordului angajatului la care faceți referire, dacă Autoritatea Aeronautică Civilă Română v-ar pune la dispoziție informațiile solicitate ar încălca prevederile Art 163, alin. 1 din Codul Muncii, potrivit căruia „Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.”

 1. Care sunt motivele pentru care domnul S. V., inspector aeronautic, absolvent al Facultatii de Aeronave - promotia 1990 - a primit o prima/premiu de doar 2.500 lei in ianuarie 2023?

Reiterăm faptul că, în lipsa acordului angajatului la care faceți referire, dacă Autoritatea Aeronautică Civilă Română v-ar pune la dispoziție informațiile solicitate ar încălca prevederile Art 163, alin. 1 din Codul Muncii, potrivit căruia „Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.”

 1. Cate ore suplimentare a muncit domnul S. V. in anul 2022? Care sunt motivele pentru care nu i-ati platit orele suplimentare? 

A se vedea răspunsul la întrebarea numărul 4.

 

Pentru o corectă informare a publicului, în cadrul articolului pe care îl realizați, vă rugăm să publicați atât întrebările dumneavoastră, cât și răspunsurile primite din partea AACR.

Last update: 09/02/2023, 03:39:10