Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

  1. Vă rog să îmi comunicați care a fost fondul total de premiere al angajaților AACR, bani plătiți în luna ianuarie? Vă rog să îmi comunicați ce primă a luat fiecare angajat și cum s-a stabilit aceasta?

În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, în exercițiul financiar 2022 s-au acordat prime unui număr de 195 angajați, în valoare medie de 22.470 lei brut/angajat.

Suplimentar, tot în conformitate cu prevederile CCM, au fost acordate premii pentru muncă suplimentară unui număr de 124 angajați, în valoare medie de 8.435 lei brut/angajat și pentru rezultate deosebite unui număr de 185 angajați, în valoare medie de 6.376 lei brut/angajat.

  1. Vă rog să îmi comunicați ce prime au fost plătite în luna ianuarie doamnelor M.G., S.L., B.C., C.A., dar și domnului I.A.?

A se vedea răspunsul la întrebarea numărul 1.

  1. Vă rog să îmi comunicați ce primă ați luat în calitate de director general?

Niciuna. (Nu este cazul)

  1. Vă rog să îmi comunicați ce cuantum a avut primele acordate membrilor Consiliului de Administrație?

0 lei. (Nu este cazul)

  1. Care au fost motivele pentru care ați acordat aceste prime și în luna ianuarie, în contextul în care ați acordat deja prima de sărbători?

Toate primele/premiile plătite în exercițiul financiar 2022, au fost acordate în conformitate cu prevederile din Contractul Colectiv de Muncă.

Menționăm că, AACR nu are prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă și nu a acordat, în exercițiul financiar 2022,  prime cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

   

*Pentru mai multe informații sau nelămuriri, vă rugăm să accesați link-ul https://www.caa.ro/ro/pages/drepturi-salariale-din-ccm sau să scanați codul QR.

                               

Last update: 31/01/2023, 06:33:19