Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Proiect Amendament 3 la PIAC-AD-139, Ed. 1/2018 – Certificarea si supravegherea aerodromurilor civile in conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) nr. 139/2014

Propunerile vor fi transmise la AACR pana la data de 28.05.2021 la adresele de mail george.lazar@caa.ro si bogdan.greaca@caa.ro

Text proiect

Last update: 21/05/2021, 05:41:52