Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Procedura PAC-FCL privind certificarea personalului navigant, inclusiv introducerea unei licențe temporare. Noua procedură va înlocui Partea 1 și Partea 2 din PIAC-CPN.

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 30.05.2021, la adresele de e-mail: cristian.olinescu@caa.ro și mihai.matei@caa.ro .

Text proiect

Last update: 21/05/2021, 05:41:01