Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. PILOTS

A1 - Cerere validare ICAO 2023.pdf

A2 - Certificat validare ICAO 2023.pdf

A3 - Cerere obtinere atestat membru echipaj de cabina 2023.pdf

A15 - Transfer licenta si CM form

A22 - Cerere transfer Licenta 2023.pdf

A25 - Cerere autorizare organizatie de testare 2023.pdf

A37 - Cerere obtinere LAPL_.pdf

A38 - Cerere obtinere PPL_.pdf

A39 - Cerere obtinere calificare asociata PPL_.pdf

A40 - Cerere revalidare calificare asociata PPL_.pdf

A41 - Cerere reinnoire calificare asociata PPL_.pdf

A42 - Cerere obtinere CPL_.pdf

A43 - Cerere obtinere calificare asociata CPL.pdf

A44 - Cerere revalidare calificare asociata CPL.pdf

A45 - Cerere reinnoire calificare asociata CPL.pdf

A46 - Cerere obtinere ATPL_.pdf

A47 - Cerere obtinere calificare asociata ATPL.pdf

A48 - Cerere revalidare calificare asociata ATPL.pdf

A49 - Cerere reinnoire calificare asociata ATPL.pdf

A50 - Cerere obtinere IR-BIR.pdf

A51 - Cerere revalidare calificare instrumentală (IR_ BIR).pdf

A52 - Cerere reînnoire calificare instrumentală IR_BIR.pdf

A53 - Cerere obtinere ACROBATIE.pdf

A54 - Cerere obtinere TRACTARE BANNER.pdf

A55 - Cerere obtinere ZB NOAPTE.pdf

A56 - Cerere obtinere ZB MUNTI.pdf

A57 - Cerere obtinere TRACTARE PLANOR.pdf

A58 - Cerere obtinere instructor FI_.pdf

A59 - Cerere revalidare instructor FI_.pdf

A60 - Cerere reinnoire instructor FI_.pdf

A61 - Cerere obtinere instructor TRI.pdf

A62 - Cerere reinnoire instructor TRI.pdf

A63 - Cerere revalidare instructor TRI.pdf

A64 - Cerere obtinere instructor CRI_.pdf

A65 - Cerere revalidare instructor CRI_.pdf

A66 - Cerere reinnoire instructor CRI_.pdf

A67 - Cerere obtinere Instructor IRI_.pdf

A68 - Cerere revalidare instructor IRI_.pdf

A69 - Cerere reinnoire instructor IRI_.pdf

A70 - Cerere obtinere Instructor SFI_.pdf

A71 - Cerere revalidare instructor SFI_.pdf

A72 - Cerere reinnoire instructor SFI_.pdf

A73 - Cerere obtinere Instructor MCCI_.pdf

A74 - Cerere revalidare instructor MCCI_.pdf

A75 - Cerere obtinere Instructor STI_.pdf

A76 - Cerere revalidare instructor STI_.pdf

A77 - Cerere reinnoire instructor STI_.pdf

A110 - Cerere MPL RO EN 2023.pdf

 
2. AIR TRAFFIC CONTROLLER
 
Last update: 03/09/2023, 08:00:10