Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1.            În ce dată a transmis aeroportul din Brașov către AACR documentația și solicitarea necesare prelungirii orarului?

Solicitarea de prelungire a programului de operare a fost transmisă de Regia Autonomă Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav către Autoritatea Aeronautică Civilă Română la data de 27.09.2023.

2.            Documentația și solicitarea transmise au fost corecte și acceptate de AACR?

Documentația care a stat la baza modificării programului de operare a fost întocmită în conformitate cu reglementările aeronautice în vigoare și aprobată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

3.            Care este noul program de operare pe care aeroportul din Brașov l-a solicitat?

În conformitate cu modificările efectuate, pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav se pot opera zboruri între orele 07:00-23:00.

4.    A fost cererea LRBV aprobată și certificatul de aerodrom actualizat?

4.a. dacă cererea a fost aprobată, când a fost aprobată, de când intră în vigoare și care e programul aprobat?

Solicitarea Regiei Autonomă Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav de prelungire a programului de operare fost aprobată la data de 11.01.2024 cu intrare în vigoare de la data de 15.01.2024.

     4.b. dacă cererea a fost respinsă, care e motivul respingerii?

Nu este cazul.

5.            Pentru ciclul AIRAC din 25JAN24 nu au fost incluse modificări pentru LRBV, poate modificarea programului de operare să intre în vigoare înaintea următorului ciclu AIRAC (22FEB24) doar în baza unui NOTAM?

                 5.a. dacă da, va fi folosită această metodă și când va fi emis NOTAM-ul?

În vederea actualizării informațiilor din AIP România, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a emis NOTAM-uri.

Pentru alte informații, vă rugăm să vă adresați ROMATSA sau să consultați informațiile publicate în AIP România prin accesarea link-ului https://www.aisro.ro/aip/2024-01-01/html/ro/aip_frames.html sau prin scanarea codului QR

6.            Ținând cont că certificatul de aerodrom a fost făcut public de aeroportul din Brașov anterior (atașat), vă rog să ne transmiteți o copie a ultimei ediții a certificatului de aerodrom și a condițiilor de certificare pentru LRBV (RO-25).

Certificatul de aerodrom la care faceți referire nu a fost modificat, noile condiții de operare pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav fiind atașate acestuia.

Last update: 19/01/2024, 10:16:30