All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Transparenta

Orice comentariu sau sugestie cu privire la un document aflat in consultare pe site-ul www.caa.ro se va transmite la adresa transparenta@caa.ro. Mesajul va contine in titlu denumirea documentului pentru care este transmis comentariul sau sugestia. De asemenea, mesajul va contine numele expeditorului, functia pe care o detine, precum si denumirea angajatorului. Mesajele care nu contin aceste elemente nu vor fi luate in considerare. Va multumim pentru cooperare!
___________________________________________________________________________________________________________

1. Plan de reglementare pe anul 2017

În vederea organizării operative a aplicării prevederilor legale și pentru conformarea și/sau alinierea cu cerințe/obligații ce decurg din legislația europeană și internațională, AACR elaborează Planul Anual de Reglementare. Pentru definitivarea Planului Anual de Reglementare 2017, prezentăm propunerea de proiect a acestui plan, spre analiză și comentarii. Vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne comunica în scris comentariile, propunerile și sugestiile dumneavoastră până la data de 06.01.2017, mesajul respectând următoarele condiții: 
 

  • indicarea numelui şi adresei solicitantului;
  • exprimarea clară, succintă a conţinutului reglementării sau a modificării propuse;
  • indicarea informaţiilor, punctelor de vedere, argumentelor şi dovezilor care stau la baza  solicitării,  susținând cererea din punct de vedere al interesului public, precum şi argumente pertinente prin care se demonstrează că emiterea/modificarea în sensul solicitării conduce la creşterea siguranţei/ securității zborului sau cel puţin nu afectează negativ nivelul existent;
  • includerea unei abordări a riscurilor luate în considerare de partea interesată;
  • explicarea intereselor solicitantului în acţiunea propusă.

Pentru informații suplimentare vă rugam să consultați PIAC – REG, Ed.1/2014 – Elaborarea și emiterea reglementărilor aeronautice, reglementare disponibilă pe site-ul AACR.

2. Chestionar post implementare reglementari – domeniul aeroporturi
Pentru completare chestionarele se vor tipari, se vor scana ulterior competarii si se vor transmite la adresa de mail: transparenta@caa.ro