All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Prezentare generala SNA
Prezentare generală, scop şi aplicabilitate

Serviciile de navigaţie aeriană se compun din servicii de trafic aerian, servicii de comunicaţie, navigaţie şi supraveghere, servicii meteorologice pentru navigaţia aeriană şi servicii de informare aeronautică şi conexe (ex: proiectare de proceduri de zbor IFR). Suplimentar, funcţiile de management al traficului aerian sunt asigurate de către funcţia ASM (managementul spaţiului aerian) şi ATFM (managementul fluxurilor de trafic aerian).

Serviciile de trafic aerian reprezintă acea categorie de servicii de navigație aeriană care este responsabilă de furnizarea serviciului de control al traficului aerian (serviciile de control regional, de apropiere şi de aerodrom), serviciului de informare a zborului, serviciului consultativ de trafic aerian şi serviciul de alarmare, definite conform reglementărilor specifice aplicabile. Activitatea de supervizare a furnizorilor de servicii de trafic aerian se desfăşoară în conformitate cu procedurile şi instrucțiunile de aeronautică civilă aplicabile, cu scopul de a verifica conformarea acestora cu cerințe de reglementare a siguranței, recomandări şi îndrumări prevăzute în manuale procedurale si circulare emise de OACI, dar şi utilizând materiale cu caracter orientativ şi indicațiile EUROCONTROL, aplicabile zonei noastre geografice.

Serviciile de comunicații, navigație şi supraveghere sunt servicii suport pentru serviciile de navigație aeriană. Punerea în serviciu a sistemelor funcționale utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană, incluzând modificările aduse acestora, precum şi exploatarea acestora fac obiectul supervizării sub aspectul respectării cerințelor de siguranță şi de interoperabilitate aplicabile. Verificarea conformării cu aceste cerințe se face de către Biroul Interoperabilitate Sisteme prin audituri de supraveghere, inspecții la amplasamentele sistemelor respective, autorizarea sistemelor CNS, etc. Activitatea de supervizare a furnizorilor de servicii de comunicații, navigație şi supraveghere se desfăşoară în conformitate cu procedurile şi instrucțiunile de aeronautică civilă aplicabile.

Serviciile meteorologice aeronautice reprezintă acea categorie de servicii de navigație aeriană care este responsabilă pentru furnizarea informațiilor meteorologice, într-o formă adecvată pentru utilizatori. Acestea sunt necesare pentru asigurarea siguranței, regularității şi eficienţei navigației aeriene. În prezent, în FIR București sunt furnizate servicii meteorologice aeronautice conform Anexei 3 OACI, cu exceptia serviciilor furnizate de WAFC - World Area Forecast Centre, VAAC - Volcanic Ash Advisory Centre, TCAC - Tropical Cyclone Advisory Centre, State Volcano Observatories, RSMC - Regional Specialised Meteorological Centres. Activitatea de supervizare a furnizorilor de servicii meteorologice aeronautice se desfăşoară în conformitate cu procedurile şi instrucțiunile de aeronautică civilă aplicabile, cu scopul de a verifica conformarea acestora cu cerințe de reglementare a siguranței, recomandări şi îndrumări prevăzute în manuale procedurale şi circulare emise de OACI, dar şi utilizând materiale cu caracter orientativ şi indicațiile OMM şi EUROCONTROL.

Serviciile de informare aeronautică reprezintă acea categorie de servicii de navigație aeriană care este responsabilă de furnizarea informațiilor/ datelor aeronautice necesare siguranței, regularității şi eficienţei navigației aeriene. Pachetul integrat de informare aeronautică conține următoarele elemente: AIP (inclusiv amendamentele la AIP), suplimentele la AIP, NOTAM şi buletinele de informare înaintea zborului (PIB), circulare de informare aeronautică (AIC) şi listele de control şi listele cu mesaje NOTAM în vigoare. Activitatea de supervizare a furnizorilor de servicii de informare aeronautică se desfăşoară în conformitate cu procedurile şi instrucțiunile de aeronautică civilă aplicabile, cu scopul de a verifica conformarea acestora cu cerințe de reglementare a siguranței, recomandări şi îndrumări prevăzute în manuale procedurale si circulare emise de OACI, dar si utilizând materiale cu caracter orientativ si indicațiile EUROCONTROL, aplicabile zonei noastre geografice.

Managementul spațiului aerian reprezintă o funcție de planificare cu obiectivul primar de a utiliza la maxim spațiul aerian disponibil prin repartizarea dinamică a timpului și, uneori, prin distribuirea spațiului aerian între diferitele categorii de utilizatori ai spațiului aerian, pe baza cerințelor pe termen scurt.
 
Managementul fluxului de trafic aerian reprezintă o funcție stabilită în vederea promovării unui flux de trafic aerian sigur, ordonat și rapid, asigurând utilizarea la maxim a capacității ATC și compatibilitatea dintre volumul traficului și capacitățile declarate de către
furnizorii serviciilor de trafic aerian corespunzători.
 
Prin activitatea de supervizare a furnizorilor de servicii de navigație aeriana se înțelege atât certificarea cat si supravegherea continua a acestora.

Legislaţia naţională şi internaţională aplicabilă în domeniul supervizarii serviciilor de navigație aeriană se regăseşte aici.