All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Piloti de planor si balon (Regulamentul (UE) nr. 1178/2011)
CERINTE  TEHNICE SI PROCEDURI ADMINISTRATIVE REFERITOR LA PILOTII DE PLANOR SI BALON CONFORM REGULAMENTULUI (UE) NR. 1178/2011
 
CERINTE GENERALE CERINTE  TEHNICE SI PROCEDURI  ADMINISTRATIVE PLANOR /  BALON
Varsta elev pilot
FCL.020
-Înainte de primul său zbor în simplă comandă, în cazul planoarelor și baloanelor,  un elev pilot  trebuie sa aiba cel puțin 14 ani
Varsta minima
FCL.100 LAPL
FCL.200
-Solicitantul unei LAPL, BPL sau al unei SPL trebuie sa aiba cel putin 16 ani
Curs de pregătire
FCL.115 LAPL
FCL.210
-Solicitanții unei LAPL, BPL sau SPL trebuie să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul trebuie să includă cunoștințele teoretice și instruirea
 practică adecvate privilegiilor acordate
Examene teoretice pentru eliberarea licențelor și calificărilor
 
 
 
 
FCL.025
- Numai la recomandarea ATO responsabil cu pregatirea, solicitantii pentru obtinerea unei LAPL, BPL sau SPL, pot sustine examinarea teoretica necesara
-Toate examenele teoretice trebuie promovate in 18luni de la primul dat
-Toate examenele  teoretice  trebuie promovate in maxim 6 sesiuni
- Un examen teoretic  trebuie promovat in max 4 tentative
- Examinarea teoretica pt. planor si balon este valabila 24 luni
- Examinarea teoretica scrisa se promoveaza cu minim 75% din punctaj
- Recomandare ATO este  valabila 12luni pana la primul examen teoretic
Test de îndemânare
 
 
FCL.030
FCL.125 LAPL
FCL.235
-Testul de indemanare se sustine numai dupa promovarea examinarii teoretice
-Nepromovarea unei sectiuni a testului de indemanare- se repeta numai sectiunea respectiva
- Nepromovarea a mai mult de o sectiune – se repeta intregul test
- Nepromovarea unei sectiuni oarecare la repetare – nepromovarea testului
- Nepromovare test din 2 incercari – necesara pregatire practica suplimentara
Privilegii
 
FCL.105.S  LAPL(S)
-Privilegiile titularului LAPL(S) – dreptul de actiune ca PIC pe planoare si planoare motorizate, sau pe TMG conform FCL.135.S, in operatiuni necomerciale
Privilegii
 
FCL.105.B  LAPL(B)
-Privilegiile titularului LAPL(B) – dreptul de a actiona ca PIC pt HAB/HAA de max. 3400 m3, sau GB de max.1260m3 cu maxim 3 pasageri (4 pers la bord cu pilotul) in operatiuni necomerciale
Privilegii
 
FCL.205.S  SPL
-Privilegiile titularului SPL – dreptul de actiune ca PIC pe planoare si planoare motorizate, sau pe TMG conform FCL.135.S, in operatiuni necomerciale si comerciale conform FCL.205.S SPL (b) 2. si (c)
Privilegii
 
FCL.205.B  BPL
-Privilegiile titularului BPL – dreptul de a actiona ca PIC pe baloane in operatiuni necomerciale si comerciale conform  FCL.205.B BPL (b) si (c)
Reducerea privilegiilor titularilor de licență în vârstă de 60 de ani sau mai mult în transportul aerian comercial
FCL.065
-Titularul unei licențe de pilot de baloane sau de planoare care a atins vârsta de 70 de ani nu acționează ca pilot pe baloane sau planoare care asigură transport aerian comercial.
 
Obligația de a deține și de a prezenta documente
 
FCL.045
-Un pilot trebuie să poarte întotdeauna asupra sa o licență valabilă, un certificat medical valabil si un document de identitate cu fotografie atunci când exercită privilegiile asociate licenței.
-La cererea unui reprezentant autorizat al unei autorități competente, un pilot sau un elev pilot prezintă fără întârziere evidența timpului său de zbor spre verificare.
 
CERINTE SPECIFICE PLANOR BALON
-Toate zborurile referite ca PIC sunt considerate numai cele efectuate dupa obtinerea licentei
-Toate zborurile referite ca DC sunt considerate cu FI(S) sau, corespunzator cu FI(B) la bord
-Toate cerintele se refera la activitatea minima de zbor: nr. ore zbor sau nr. zboruri
  PIC pentru LAPL(S) si SPL PIC pentru LAPL(B) si BPL
Conditii minime obtinere
 
FCL.110.S  LAPL(S)
FCL.210.S SPL
FCL.110.B LAPL(B)
FCL.210.B BPL
-15h zbor (din care 7 pot fi peTMG) din care 10hDC, 2hSC, 45zboruri  si
-raid 50kmSC sau 100kmDC
CREDIT:10%experienta zbor (nu si cea pe baloane), dar cel mult 7h si mai putin de 50%DC
-16h pe clasa cu:
-12hDC, 10gonflari, 20 zboruri
-1SC>1/2h
CREDIT: :mai putin de 50%DC
Conditii minime mentinere PIC
 
 
 
 
FCL.140.S  LAPL(S)
FCL.230.S SPL
FCL.140.B LAPL(B)
FCL.230.B BPL
In ultimile 24 luni pt. pl/plm:
-5h SC cu 15 zboruri si
-2 zboruri DC cu FI(S)
In ultimele 24 luni pt. TMG:
-12h SC cu 12 zboruri si
-1h DC cu FI
Daca NU:
-Verificare Competenta, sau
-completare timp+nr.zb. in SC/DC supraveghiat  de FI
In ultimile 24 luni pe clasa:
-6h SC cu10 zboruri
-1zborDC cu FI
Si daca mai are o clasa:
- +3h SC cu 3 zboruri pe ea
Daca NU:
-Verificare Competenta, sau
-completare timp+nr.zb. in SC/DC supraveghiat  de FI
Conditii minime transport pasageri
FCL.105.S LAPL(S)
FCL.205.S SPL
FCL.105.B LAPL(B)
Pentru a putea transporta pasageri trebuie detinuta o experienta de zbor de10h sau 30 zboruri ca PIC De la obtinere poate transporta: maxim 3 pasageri (4pers cu pilotul)
Conditii minime zbor comercial
FCL.205.S SPL
FCL.205.B BPL
-18ani
-75h sau 200zboruri ca PIC
-Verificare Competenta cu examinator
-18ani
-50h si 50zboruri ca PIC
-Verificare Competenta pe clasa cu examinator
Conditii  minime mentinere:
Comercial +
Pasageri
FCL.060
Efectuat in ultimile 90 zile:
- 3 zboruri pe clasa
 
 
Efectuat in ultimile 180 zile:
- 3 zboruri cu 1zbor pe clasa relevanta,sau
- 1 zbor supravegheat de instructor pe clasa relevanta
Extindere la TMG
 
 
 
FCL.135.S  LAPL(S)
Minim in cadrul unui ATO: 6h cu
-4h DC
-1raid SC cu 1 aterizare pe alt AD
-Test Indemanare
-Teorie oral:PZ,PO,PPZ,CA,N
 
Conditii  minime obtinere
Metoda de lansare
FCL.130.S LAPL(S)
FCL.220.S SPL
-Pt. Mosor/Automobil: 10DC+5SC
-Pt. Avion/Autolansare: 5DC+5SC
-Pt. Sandou: 3SC supravegheat sau DC
 
Conditii min. mentinere
Metoda de lansare
 
FCL.130.S LAPL(S)
FCL.220.S SPL
In ultimele 24 luni:
-5 zboruri pt  M/A/Av/Autolans
-2 zboruri pt Sandou
Daca NU: completare nr.  SC/DC
supraveghiat de FI
 
Extindere la alta clasa balon
 
FCL.135.B LAPL(B)
FCL.225.B BPL
  Minim in ATO: 5zboruri cu FI, sau
-de la HAB la HAA:5hDC
-Test Indemanare
-Teorie oral:PZ,PO,PPZ,CA
Extindere la alta grupa balon
 
 
FCL.225.B BPL
  Minim 2 zboruri cu FI pe grupa si experienta:
->100h pt. V=3401-6000m3
->200h pt. V=6001-10500m3
->300h pt. V>10500m3
Extindere la zbor captiv
FCL.130.B LAPL(B)
FCL.220.B BPL
  Minim 3 zboruri captive cu FI
Conditii min. mentinere zbor captive
FCL.130.B  LAPL(B)
  In ultimile 24 luni: 2zbor captive
Daca NU: -completare nr.zboruri in SC/DC supraveghiat de FI(B)
CALIFICARI SUPLIMENTARE PLANOR BALON
Calificare suplimentara
Acrobatie
 
 
FCL.800
-Minim40h sau 120 zboruri ca PIC
-Curs in ATO teoretic si practic cu 5h sau 20 zboruri
-Extindere la TMG daca: 3 zboruri DC cu FI
 
Calificare suplimentara
Remorcaj:
  1. planoare si
  2. benere
-Numai pt.TMG
 
FCL.805
-Minim30h si 60 zb ca PIC pt.a)
-Minim100h si 200zb ca PIC pt.b)
-Curs ATO teoretic si practic cu
minim 10 zb instructie remorcaj
din care min 5zboruri cu FI
-Pt.mentinere:5 remorcaje/24luni
-Daca NU:completare nr. cu FI
 
Calificare suplimentara
Zbor de noapte
-Numai in conditii VFR
FCL.810
-Curs ATO teoretic si practic cu minim 5h zbor noapte din care:
-minim 3h cu FI care includ minim 1h raid cu min 50km  si 5 SC
-Min 2 DC cu FI(B), fiecare de durata mai mare de1h
Calificare suplimentara
Zbor in munti :
       -pe roti
       -pe schiuri
-Numai pt.TMG
-Valabila 24 luni
 
 
 
FCL.815
-Curs ATO teoretic si practic finalizat intr-o perioada de 24luni
-Test Indemanare cu FE calificat corespunzator:
    -examinare verbala si
    -6aterizari pe minim 2 suprafete
      diferite de cea de decolare
-Revalidare: 6 aterizari in munti/24 luni +Verificare Competenta
-Reinnoire: Verificare Competenta
 
Calificare suplimentara
Zbor in nori
-Exclus TMG
 
 
 
 
 
 
FCL.830
-Minim 30h ca PIC
-Curs in ATO teoretic si practic cu min 2h DC (din care poate fi max.1h pe TMG)
-Test Indemanare cu FE calificat corespunzator
-Mentinere:minim 1h sau 5zboruri in nori in ultimile 24 luni (nu peTMG)
-Daca NU: Verificare Competenta, sau completare ore sau nr.zbor cu FI
 
     
INSTRUCTORI PLANOR BALON
Cerinte generale pentru
instructori
 
 
 
 
FCL.915
-Minim 18 ani
-Licenta+calificare corespunzatoare
-Minim 15h ca PIC pe Clasa/Tip
-Curs teor+practic in ATO
-Verificare Competenta
 
Evaluarea competenței
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCL.935
(a) Cu excepția instructorului pentru calificare de zbor în munți (MI), o persoană care solicită un certificat de instructor trebuie să promoveze o evaluare a competențelor pe categoria de aeronave corespunzătoare pentru a demonstra, în fața unui examinator calificat capacitatea de a pregăti un elev pilot la nivelul necesar pentru eliberarea licenței, calificării sau certificatului relevante
 
(b) Această evaluare presupune:
1. demonstrarea competențelor în timpul pregătirii înainte și după zbor și în timpul pregătirii teoretice
2. examene teoretice orale la sol, briefinguri înainte și după zbor și demonstrații în timpul zborului pe clasa  corespunzătoare
3. exerciții adecvate pentru a evalua competențele instructorului
 
Valabilitatea certificatelor de instructor
FCL.940
-Certificatele de instructor sunt valabile pentru o perioadă de 3 ani
FI – Privilegii și condiții
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCL.905.FI
Dreptul de a asigura instruire practică pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea:
-unei SPL, BPL și LAPL pe categoria de aeronave corespunzătoare
 
-unui certificat de FI, cu condiția ca FI:
        1. Să fi efectuat cel puțin:
-în cazul unui FI(S), cel puțin 50 de ore de instruire practică sau 150 de lansări de pregătire pe planoare -în cazul unui FI(B), cel puțin 50 de ore de instruire practică sau 50 de lansări în cadrul instruirii practice pe baloane
        2. Să fi promovat o evaluare a competențelor în conformitate cu punctul FCL.935 pe categoria de aeronave corespunzătoare pentru a demonstra unui examinator pentru instructori de zbor (FIE) capacitatea de a asigura pregătire pentru obținerea unui certificat de FI
 
FI – Privilegii limitate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCL.910.FI
(a) Un FI are privilegiile limitate la asigurarea instruirii practice sub supravegherea, în următoarele cazuri:
-pentru eliberarea SPL, BPL și LAPL
-pentru extinderile de clasă și de grupă în cazul baloanelor
-pentru extinderile de clasă în cazul planoarelor
-pentru calificările de zbor pe timp de noapte, de tractare sau de zbor acrobatic
 
(b) Cât timp desfășoară pregătirea sub supraveghere, în conformitate cu litera (a), FI nu are privilegiul de a autoriza elevii piloți să efectueze primele zboruri în simplă comandă și primele zboruri în raid în simplă comandă
 
(c) Limitările prevăzute la literele (a) și (b) se înlătură de pe certificatul de FI dacă FI(S) sau FI(B) a efectuat cel puțin 15 ore de instruire practică sau 50 de decolări de antrenament, acoperind întreaga programă de pregătire pentru eliberarea unei SPL sau BPL pe categoria de aeronave corespunzătoare.
 
FI – Condiții indispensabile
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCL.915.FI
FI(S) să fi efectuat 100 de ore timp de zbor și 200 de lansări ca PIC pe planoare
 
Suplimentar, în cazul în care dorește să asigure instruire practică pe TMG, solicitantul trebuie să fi efectuat cel puțin 30 de ore timp de zbor ca PIC pe TMG și să fi promovat o evaluare suplimentară a competențelor pe un TMG în conformitate cu punctul FCL.935 în compania unui FI calificat  conform FCL.905.FI litera (i)
 
FI(B) să fi efectuat cel puțin 75 de ore timp de zbor pe balon ca PIC, dintre care cel puțin 15 ore pe clasa pentru care se va asigura instruirea practică
FI – Curs de pregătire
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCL.930.FI
Solicitanții certificatului de FI trebuie să fi promovat un test practic -verificarea competenței - preliminar în compania unui FI calificat  conform FCL.905.FI litera (i) în intervalul celor 6 luni anterioare cursului, pentru evaluarea capacității acestora de a urma cursul
 
Cursul de pregătire FI include:
1. 25 de ore de predare-învățare
2. în cazul unui FI(B) sau FI(S), cel puțin 30 de ore de pregătire teoretică, inclusiv teste de evaluare a progreselor
3. în cazul unui FI(S), cel puțin 6 ore de instruire practică sau 20 de lansări de instruire practică, iar
-în cazul unui FI(S) care asigură pregătire pe TMG, cel puțin 6 ore de instruire practică în dublă comandă pe TMG
 
3. în cazul unui FI(B), cel puțin 3 ore de pregătire practică, care cuprind 3 decolări
FI – Revalidare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCL.940.FI
Pentru revalidarea unui certificat de FI, titularul trebuie să îndeplinească 2 dintre următoarele 3 cerințe:
1. în cazul unui FI(S), cel puțin 30 de ore de instruire practică sau 60 de decolări de antrenament pe planoare, planoare motorizate sau TMG, în calitate de FI sau examinator în perioada de valabilitate a certificatului 1. în cazul unui FI(B), cel puțin 6 ore de instruire practică pe baloane în calitate de FI sau examinator în perioada de valabilitate a certificatului
2. să participe la un seminar de reîmprospătare a cunoștințelor pentru instructori în perioada de valabilitate a certificatului de FI
 
3. să promoveze o evaluare a competențelor în conformitate cu punctul FCL.935 în intervalul de 12 luni care precedă data expirării certificatului de FI
Pentru cel puțin fiecare a treia revalidare consecutivă în cazul, FI(S) și FI(B), titularul trebuie să promoveze o evaluare a competenței în conformitate cu punctul FCL.935
 
FI – Reinnoire
 
 
 
 
 
 
FCL.940.FI
În cazul în care certificatul de FI expiră, într-un interval de 12 luni înaintea reînnoirii, solicitantul trebuie:
1. să participe la un seminar de reîmprospătare a cunoștințelor pentru instructori
2. să promoveze o evaluare a competenței în conformitate cu punctul FCL.935
 
EXAMINATORI PLANOR BALON
Certificate de examinator
 
 
 
 
 
 
 
 
FCL.1000
Titularii unui certificat de examinator trebuie:
1. să fie titularii unei licențe, calificări sau unui certificat echivalent celor pentru care sunt autorizați să desfășoare teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței și să aibă privilegiul de a asigura pregătirea pentru acestea
 
2. să fie calificați să acționeze ca PIC pe aeronavă în timpul testului de îndemânare, al verificării competenței și al evaluării competenței
 
Limitarea privilegiilor în cazul unor interese directe
 
 
 
 
 
 
 
 
FCL.1005
Examinatorii nu desfășoară:
(a) teste de îndemânare sau evaluări ale competenței pentru persoanele care solicită eliberarea unei licențe, calificări sau a unui certificat :
1. cărora le-au asigurat mai mult de 25 % din instruirea practică obligatorie pentru licența, calificarea sau certificatul pentru care se susține testul de îndemânare sau se efectuează evaluarea competenței
2. dacă s-au ocupat de recomandarea pentru testul de îndemânare
 
(b) teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței ori de câte ori cred că obiectivitatea lor ar putea fi afectată
 
Condiții indispensabile pentru examinatori
 
 
 
 
 
 
FCL.1010
Solicitanții unui certificat de examinator trebuie să demonstreze:
(a) cunoștințe relevante, pregătire și experiență corespunzătoare în ceea ce privește privilegiile unui examinator
 
(b) faptul că nu au suferit nicio sancțiune, inclusiv suspendarea, limitarea sau revocarea oricăreia dintre licențele, calificările sau certificatele lor eliberate în conformitate cu prezenta parte, pentru nerespectarea regulamentului de bază și a normelor de aplicare a acestuia în ultimii 3 ani
 
Standardizarea examinatorilor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCL.1015
(a) Solicitanții unui certificat de examinator trebuie să urmeze un curs de standardizare asigurat de către autoritatea competentă sau de o ATO și aprobat de autoritatea competentă
 
(b) Cursul de standardizare constă în pregătire teoretică și instruire practică și cuprinde cel puțin:
1. desfășurarea a 2 teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței pentru licențele, calificările sau certificatele pentru care solicitantul dorește să obțină privilegiul de a desfășura teste sau verificări
2. instruire cu privire la cerințele aplicabile privind certificarea personalului aeronautic  și cerințele aplicabile privind operațiunile aeriene, desfășurarea unor teste de îndemânare, verificări ale competenței și evaluări ale competenței, precum și rapoartele și documentația aferente
3. o informare cu privire la procedurile administrative naționale, cerințele privind protecția datelor cu caracter personal, răspundere, asigurarea împotriva accidentelor și taxe
 
Evaluarea competenței examinatorilor
 
 
 
 
 
 
 
FCL.1020
Solicitanții unui certificat de examinator trebuie să își demonstreze competența în fața unui inspector al autorității competente sau a unui examinator superior autorizat în mod expres în acest sens de către autoritatea competentă care eliberează certificatul de examinator, prin desfășurarea unui test de îndemânare, a unei verificări a competenței sau a unei evaluări a competenței în rolul examinatorului pentru care se solicită privilegiile, inclusiv a informării, desfășurării testului și a evaluării persoanei care susține testul, a debriefing-ului și a înregistrării documentelor
Valabilitatea, revalidarea și reînnoirea certificatelor de examinator
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCL.1025
  1. Valabilitate. Un certificat de examinator este valabil 3 ani
 
(b) Revalidare. Un certificat de examinator se revalidează dacă, în perioada de valabilitate a certificatului, titularul:
1. a desfășurat cel puțin 2 teste de îndemânare, verificări ale competenței și evaluări ale competenței în fiecare an;
2. în ultimul an al perioadei de valabilitate, a participat la un seminar de reîmprospătare a cunoștințelor pentru examinatori organizat de autoritatea competentă sau de o ATO și aprobat de autoritatea competentă
3. Unul dintre testele de îndemânare sau una dintre verificările competenței efectuate în ultimul an al perioadei de valabilitate în conformitate cu punctul 1 trebuie să fi fost evaluate de către un inspector de la autoritatea competentă sau un examinator superior autorizat în mod expres în acest sens de către autoritatea competentă care eliberează certificatul examinatorului
4. Dacă solicitantul unei revalidări este titularul unor privilegii pentru mai mult de o categorie de examinatori, revalidarea combinată a tuturor privilegiilor de examinator se poate obține în cazul în care solicitantul îndeplinește cerințele de la litera (b) punctele 1 și 2 și de la punctul FCL.1020 pentru una dintre categoriile de certificate de examinator deținute, în acord cu autoritatea competentă
 
(c) Reînnoire. Dacă certificatul a expirat, solicitanții trebuie să îndeplinească cerințele de la litera (b) punctul 2 și de la punctul FCL.1020 înainte de a- și putea relua exercitarea privilegiilor
 
(d) Un certificat de examinator se revalidează sau se reînnoiește numai dacă solicitantul demonstrează că îndeplinește în mod curent cerințele de la punctele FCL.1010 și FCL.1030
 
Desfășurarea testelor de îndemânare, a verificărilor competenței și a evaluărilor competenței
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCL.1030
 
(a) Atunci când desfășoară teste de îndemânare, verificări ale competenței și evaluări ale competenței, examinatorii:
1. se asigură că se poate stabili o comunicare cu solicitantul, fără bariere lingvistice
2. se asigură că solicitantul îndeplinește toate cerințele privind calificarea, pregătirea și experiența prevăzute în prezenta parte pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea licenței, a calificării sau a certificatului pentru care se susțin testul de îndemnare, verificarea competenței sau evaluarea competenței
3. explică solicitantului consecințele oferirii de informații incomplete, inexacte sau false în ceea ce privește pregătirea și experiența de zbor
(b) După încheierea testului de îndemânare sau a verificării competenței, examinatorul:
1. aduce la cunoștința solicitantului rezultatul testului. În eventualitatea unei promovări parțiale sau a unui eșec, examinatorul aduce la cunoștința solicitantului faptul că acesta nu își poate exercita privilegiile asociate calificării până la promovarea integrală a examenului. Examinatorul detaliază orice cerință suplimentară de pregătire și explică dreptul solicitantului de a face contestație
2. în eventualitatea unei promovări a verificării competenței sau a evaluării competenței pentru revalidare sau reînnoire, înscrie pe licența sau certificatul solicitantului noua dată la care expiră calificarea sau certificatul, dacă este autorizat în mod expres în acest sens de autoritatea competentă care a eliberat licența solicitantului
3. furnizează solicitantului un raport semnat referitor la testul de îndemânare sau la verificarea competenței și înaintează, în cel mai scurt timp, copii ale raportului autorității competente care a eliberat licența solicitantului și autorității competente care a eliberat certificatul de examinator
(c) Examinatorii păstrează, pentru o perioadă de 5 ani, dosare cu detaliile tuturor testelor de îndemânare, verificărilor competenței și evaluărilor competenței efectuate și cu rezultatele acestora
(d) La cererea autorității competente care a eliberat certificatul de examinator sau a autorității competente care a eliberat licența solicitantului, examinatorii înaintează toate dosarele și rapoartele, precum și orice alte informații, în funcție de necesitățile de supraveghere
FE – Privilegii și condiții
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCL.1005.FE
 
Privilegiile unui FE pentru planoare constau în dreptul acestuia de a desfășura:
1. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru SPL și LAPL(S), cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de zbor ca pilot pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv 150 de ore de pregătire practică sau 300 de lansări de instruire practică;
2. verificări ale competenței pentru extinderea privilegiilor SPL la operațiuni comerciale, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de zbor ca pilot pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv 90 de ore de instruire practică
3. teste de îndemânare pentru extinderea privilegiilor SPL sau LAPL(S) la TMG, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de zbor ca pilot pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv 50 de ore de instruire practică pe TMG;
4. teste de îndemânare și de verificare a competențelor profesionale pentru calificarea de zbor în nori, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat cel puțin 200 de ore timp de zbor ca pilot pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv cel puțin 5 ore sau 25 de zboruri de pregătire pentru calificarea de zbor în nori sau cel puțin 10 ore de pregătire pentru EIR sau IR(A)
 
Privilegiile unui FE pentru baloane constau în dreptul de a desfășura:
1. teste de îndemânare pentru eliberarea unei BPL sau a unei LAPL(B), precum și teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru extinderea privilegiilor la o altă clasă sau grupă de baloane, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 250 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane, inclusiv 50 de ore de instruire practică;
2. verificări ale competenței pentru extinderea privilegiilor BPL la operațiuni comerciale, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane, dintre care 50 de ore pe aceeași grupă de baloane pentru care se solicită extinderea. Cele 300 de ore timp de zbor cuprind 50 de ore de instruire practică
FE – Condiții indispensabile
FCL.1010.FE
O persoană care solicită un certificat de FE trebuie să dețină
un certificat de FI pe categoria corespunzătoare de aeronave
FIE – Privilegii și condiții
 
 
 
FCL.1005.FIE
Privilegiile unui FIE pe planoare, planoare motorizate si baloane constau în dreptul acestuia de a desfășura evaluări ale competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea certificatelor de instructor pe categoria de aeronave aplicabilă, cu condiția deținerii certificatului de instructor relevant
FIE – Condiții indispensabile
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCL.1010.FIE
Solicitanții unui certificat de FIE pentru planoare trebuie:
1. să fie titularii certificatului de instructor relevant
2. să fi efectuat 500 de ore timp de zbor ca pilot pe planoare sau planoare motorizate
3. să fi efectuat:
-pentru solicitanții care doresc să desfășoare evaluări ale competenței pe TMG, 10 ore sau 30 de decolări de pregătire a solicitanților unui certificat de instructor pe TMG
-în toate celelalte cazuri, 10 ore sau 30 de lansări de pregătire a solicitanților unui certificat de instructor
 
Solicitanții unui certificat de FIE pentru baloane trebuie:
1. să fie titularii certificatului de instructor relevant
2. să fi efectuat 350 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane
3. să fi efectuat cel puțin 10 ore de pregătire a solicitanților unui certificat de instructor