Operațiuni de aviație generală

Până la data de 25.08.2016, pentru aeronavele care detin certificat de tip EASA, si exlusiv ulterior datei de 25.08.2016, doar pentru aeronavele de "Anexa II" operatiunile se deruleaza in baza Reglementarii Aeronautice Civile Romane RACR-OPS / LAAG "Operatiuni de lucru aerian si aviatie generala" publicata in partea I a Monitorului Oficial nr. 204 din 31.03.2009  ; 
Începand cu 25.08.2016, operarea necomerciala a aeronavelor care detin certificat de tip EASA, se va face in conformitate cu Regulamentul UE nr. 965/2012 Partea NCC si Partea NCO.

Mai multe informații aici 
Planul de implementare aici


https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/air-operations/non-commercial-operations-ncc-complex-motor-powered-aircraft
  
Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 800/2013 NCC/NCO după data de 25.08.2016

Operatorii care dețin un AOC, trebuie să transmită la AACR până la data de 25.07.2016, în vederea aprobării prealabile, procedurile de operare pentru aeronavele incluse în AOC, dacă este aplicabil, în care sunt descrise în detaliu operațiunile necomerciale, inclusiv următoarele:

  1. identificarea cerințelor aplicabile;
  2. identificarea clară a tuturor diferențelor dintre procedurile de operare utilizate la desfășurarea operațiunilor comerciale și necomerciale;
  3. un mijloc de garantare a faptului că tot personalul implicat în operațiuni este pe deplin familiarizat cu procedurile asociate.
2. Operarea în scopuri necomerciale a aeronavelor, inclusiv cele utilizate în cadrul organizațiilor de pregătire care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul (UE) nr. 1178/2011, se va face respectând prevederile Regulamentului 965/2012, amendat și completat, Anexa III Part-ORO( mai putin pentru ATO unde se aplica Part ORA din 1178/2011 si anexa corespunzatoare NCC sau NCO ), Anexa V Part-SPA și Anexa VI Part-NCC pentru operarea necomercială a aeronavelor motorizate complexe și Anexa VII Part-NCO pentru operarea necomercială cu alte aeronave decât cele motorizate complexe.
Operatorii de aeronave complexe motorizate care nu sunt incluse intr-un AOC, trebuie să își declare activitatea așa cum este specificat la art. ORO.DEC.100 și să transmită la AACR, până la data de 25.07.2016, în situația în care vor efectua operațiuni necomerciale cu aeronave motorizate complexe imediat după data de aplicare a regulamentului (25.08.2016), procedurile de operare (Manualul de operațiuni) și descrierea sistemului de management, în conformitate cu prevederile anexelor specificate mai sus.
Declararea activității catre AACR se va face furnizând toate informațiile relevante inainte de inceperea operațiunilor, folosind formularul conținut în Apendicele I la Anexa III - Part ORO secțiunea ORO.DEC. Formularul poate fi accesat aici 

AACR va verifica respectarea în continuare a cerințelor aplicabile operatorilor necomerciali care își declară activitatea așa cum este specificat în Anexa III la articolul ORO.DEC.100 și operatorilor necomerciali de alte aeronave decât cele motorizate complexe.

SERA
Pentru a veni în sprijinul operatorilor aerieni care desfăşoară operaţiuni de aviaţie generală, Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei a realizat o broşură cu scopul de clarifica anumite aspecte legate de prevederile Regulamentului (UE) nr. 923/2012, care conţine cerinţele de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană.
Mai multe detalii referitoare la acest subiect pot fi găsite accesând următorul link: http://easa.europa.eu/system/files/dfu/203757_EASA_LEAFLET_02_SERA.pdf

RACR OPS LAAG
Prevederile Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-OPS / LAAG "Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală", ed. 01/2009, publicata în partea I a Monitorului Oficial nr. 204 din 31.03.2009, se aplică operatorilor aerieni, persoane fizice sau juridice române, care efectuează operaţiuni de aviaţie generală cu avioane şi/sau elicoptere, altele decât avioane şi/sau elicoptere ultrauşoare, în spaţiul aerian al României şi conţine cerinţe specifice acestui tip de operaţiuni/ Operaţiunile de aviaţie generală sunt acele operaţiuni efectuate de operatorii aerieni, persoane fizice sau juridice române cu:

- A. aeronave complexe motorizate

- B. aeronave necomplexe motorizate

A. Conform RACR-OPS 2.175 aeronave complexe motorizate înseamnă:

1. Avioane:
a. Cu o masă maximă certificată la decolare de peste 5700 kg; sau
b. Care au fost certificate pentru o configuraţie maximă a locurilor pentru pasageri de peste nouăsprezece; sau
c. Care au fost certificate pentru a fi operate cu un echipaj minim format din cel puţin doi piloţi; sau
d. Echipate cu unul sau mai multe motoare turboreactoare sau cu mai mult de un motor turbopropulsor
2. Elicoptere:
a. Cu o masă maximă certificată la decolare de peste 3175 kg; sau;
b. Care au fost certificate pentru o configuraţie maximă a locurilor pentru pasageri de peste nouă; sau
c. Care au fost certificate pentru a fi operate cu un echipaj minim format din cel puţin doi piloţi.
3. Aeronave cu motor basculant.

B. Aeronavele necomplexe sunt celelate aeronave care nu se incadreaza la pct. A, mai putin cele ultrausoare.

REGULI GENERALE DE AUTORIZARE CONFORM RACR-OPS 2.175

(a) În cazul operării cu aeronave complexe motorizate, proprietarul aeronavei va numi şi va declara o persoană responsabilă cu respectarea prevederilor aplicabile şi cu desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor aeriene de aviaţie generală. Persoana responsabilă trebuie să fie acceptată de către Autoritatea Aeronautică Civilă. 
Persoana responsabilă va trebui să prezinte Autorităţii Aeronautice Civile Române, spre aprobare un Manual de Proceduri. 
Operaţiunile de aviaţie generală cu aeronave complexe motorizate vor putea fi efectuate numai după acceptarea persoanei nominalizate, după aprobarea Manualului de Proceduri şi numai in conformitate cu prevederile acestuia (limitări, autorizări speciale, etc).

(b) În cazul operării cu alte aeronave decât cele complexe motorizate, responsabilitatea desfăşurării în siguranţă a peraţiunilor aeriene de aviaţie generală, precum şi a respectării prevederilor aplicabile îi revine în totalitate pilotului comandant al aeronavei.

Sistemul de întreţinere a aeronavelor trebuie asigurat de către operatorul aerian conform RACR-OPS 0.875.

b. Operaţiuni de aviaţie generală cu aeronave complexe

c. Operaţiuni de aviaţie generală cu aeronave ne-complexe