All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Implementarea Regulamentului (UE) nr. 965/2012
Implementarea Regulamentului (UE) nr. 965/2012
 
Regulamentele pentru operațiuni aeriene sunt publicate în etape. Materialele ghid aferente şi mai multe informaţii pot fi accesate aici: http://easa.europa.eu/agency-measures/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-material.php şi aici: http://easa.europa.eu/regulations
 
Termeni
 
Data de intrare în vigoare: „entry into force” – reprezintă data la care regulamentul există, dar nu este obligatoriu.
Data de aplicare: „date of application” – reprezintă data la care Statele Membre si industria trebuie să finalizeze activităţile de implementare a noului regulament.

Programul de implementare pentru Regulamentul (UE) nr. 965/05.10.2012 așa cum a fost modificat de Regulamentul (UE) nr. 800/2013 poate fi accesat aici iar planul detaliat poate fi accesat aici

Regulamentul (UE) nr. 965/2012 stabilește normele de aplicare pentru operațiunile de transport aerian comercial cu avioane și elicoptere.
Principii generale pentru tranziţia (opt-out) de la EU-OPS şi JAR-OPS 3 la Regulamentul (UE) nr 965/2012 (OPS-CAT).
 
AOC(a) Moştenirea privilegiilor în cazul Certificatelor de Operator Aerian emise în baza EU-OPS
 
  • Privilegiile unui Certificat de Operator Aerian emis în baza EU-OPS vor fi moştenite fără a se executa evaluări sau verificări suplimentare;
  • Începând cu data intrării în vigoare a OPS-CAT:
  1. Noile Certificate de Operator aerian vor fi emise numai în conformitate cu noul regulament;
  2. Privilegiile moştenite vor fi actualizate numai în conformitate cu noul regulament.
 
AOC(h) Conversia Certificatelor de Operator Aerian emise în baza JAR-OPS 3
 
  • Nu se aplică principiul moştenirii datorită faptului că Statele Membre au aplicat cerinţe naţionale prin care s-a transpus JAR-OPS 3; Va fi aplicat un proces de conversie a Certificatelor de Operator Aerian;
  • Procesul de conversie trebuie să înceapă odată cu intrarea în vigoare a noului regulament şi să asigure ca, la sfârşitul perioadei de tranziţie, să fie atinsă conformarea completă cu noile cerinţe;
În conformitate cu prevederile art. 10 ale Regulamentului (UE) nr. 965/2012, România a notificat Comisia Europeană cu privire la implementarea cerinţelor acestuia până la data de 28.10.2014.

În conformitate cu Art. 7, alineatul (2) din Regulamentul Comisiei (EU) nr. 965/05.10.2012, AOC eliberate de un stat membru operatorilor de elicoptere, înainte ca prezentul regulament să se aplice, se convertesc în AOC conforme cu prezentul regulament, în baza unui raport de conversie, cu consultarea EASA. Necesitatea elaborării acestui raport de conversie o constituie modul diferit de aplicare a amendamentelor la JAR-OPS 3.

Raportul de conversie a descris:
  • cerinţele naţionale pe baza cărora s-au eliberat AOC;
  • sfera privilegiilor acordate operatorilor;
  • diferenţele dintre cerinţele naţionale pe baza cărora s-au eliberat AOC şi cerinţele din anexele I, III, IV şi V, indicând modul şi momentul în care operatorii vor trebui să asigure respectarea deplină a respectivelor anexe.

De asemenea, acesta a inclus şi copii ale tuturor documentelor necesare pentru susţinerea elementelor menţionate anterior, inclusiv copii ale cerinţelor şi procedurilor naţionale relevante.

În vederea conversiei Certificatelor de Operator Aerian pentru elicoptere, în baza raportului de conversie transmis către EASA, AACR a decis întocmirea unei Directive Operaţionale care să descrie diferenţele dintre cerinţele JAR-OPS 3, Amendamentul 5 şi cerinţele din anexele I, III, IV şi V.

În vederea intrării în vigoare a formei finale a Directivei Operaţionale DO:ConvAOC(h), după publicarea pe site-ul AACR a proiectului acesteia, operatorii aerieni au putut transmite, până la data de 04.11.2013, orice informaţii scrise, puncte de vedere sau argumente către Direcţia Supervizare - Serviciul Operatori Aerieni. La data de 28.11.2013, a intrat în vigoare Directiva Operaţională DO:ConvAOC(h).

În data de 18.12.2013, la sediul AACR, a avut loc o întrevedere cu responsabilii pentru operaţiuni zbor şi asigurarea calităţii (monitorizarea conformării), ce a avut ca subiect conţinutul Directivei Operaţionale pentru implementarea corectă a prevederilor acesteia.  Materialele suport prezentării pot fi descărcate aici.

 
Detalii suplimentare

Activităţi în timpul tranziţiei
Operatorii trebuie să înceapă să îşi adapteze sistemul de management, procedurile operaţionale, programele de pregătire şi manualele începând cu data de intrare în vigoare, astfel încât, cel mai târziu, la sfârşitul perioadei de tranziţie (datele de aplicare din programul de implementare), acestea să fie pe deplin conforme cu noile cerinţe.

Implementarea SMS

La data de 28.10.2012, a intrat în vigoare Secţiunea 2 „Managementul” din Subpartea GEN din Anexa III (Part-ORO) la Regulamentul (UE) 965/2012.

Elaborarea, dezvoltarea si menţinerea unui sistem de management al siguranţei se va face ţinând cont de cerinţele ICAO cuprinse în Anexa 19 şi Doc 9859 – Safety Management Manual, ediţia în vigoare, Secţiunea 2 din Subpartea GEN din Anexa III (Part-ORO) la Regulamentul (UE) 965/2012, Programului Naţional de Siguranţă în Aviaţia Civilă şi Circularei de Siguranţă CS:SMS - Ghid de implementare a Sistemului de Management al Siguranţei.

Manualele operatorului

Începând cu data de 08.04.2013 sunt aplicabile cerinţele din Anexa III (Part-ORO), Subpartea CC. Operatorii aerieni trebuie să îşi analizeze procedurile operaţionale şi dacă este cazul, să le modifice în vederea corelării acestora cu prevederile Regulamentului (EU) Nr. 290/2012, Anexa V, Part-CC.
Operations Manual Check-list – Airplanes” – documentul care descrie structura şi conținutul Manualului de Operaţiuni, elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 965/2012, poate fi accesat aici.

Operatorii aerieni trebuie să transmită Manualul de Operaţiuni în formă revizuită, conform documentului anterior menţionat, până la data de 28.04.2014, în scopul respectării Planului de Implementare al Regulamentului (UE) 965/2012.
 
 

Regulation (EU) No 800/2013 amends Regulation (EU) No 965/2012 to include rules for non-commercial operations with aeroplanes, helicopters, balloons and sailplanes according to the complexity of aircraft.

TBD

Regulation (EU) No 83/2014 on Air Operations to cover flight and duty time limitations and rest requirements for CAT operations with aeroplanes.

​În data de 29.01.2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 83/2014 al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, prin care a fost introdusă Subpartea FTL - Limitări privind timpul de zbor și de serviciu și cerințe privind perioada de odihnă. Acesta a intrat în vigoare la data de 18.02.2014 şi este aplicabil începând cu data de 18.02.2016.

În conformitate cu cerinţele art. ARO.OPS.230 al Regulamentului (UE) nr. 965/2012, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 83/2014, în urma analizei punctelor de vedere ale operatorilor aerieni români, România a decis să aplice cerinţele orarelor perturbatoare de tip ”matinal (“early type”) tuturor operatorilor aerieni români care efectuează operaţiuni de transport aerian comercial cu avioane.

În sprijinul implementării acestui regulament, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a elaborat şi pune la dispoziţia tuturor operatorilor aerieni care efectuează operaţiuni de transport aerian comercial cu avioane documentul intitulat “Differences between Subpart Q of EU-OPS and Subpart FTL requirements” care conţine diferenţele între Subpartea Q a Anexei III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 şi Subpartea FTL a Regulamentului (UE) nr. 965/2012, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 83/2014. Acesta poate fi accesat pe site-ul AACR aici.


Regulation (EU) No 379/2014 on Air Operations to cover specialized operations.

​TBD